Lietuvių bendruomenės

 

Interviu su Argentinos lietuviu dr. Martín Parselis

2024-01-08

Interviu su Argentinos lietuviu, technologijų filosofu Martín Parselis, vizitavusiu Vytauto Didžiojo universitete pagal V. Kavolio tarpdisciplinini...

Lietuvių bendruomenės

 

Interviu su Venesuelos lietuve Jūrate Statkute de Rosales

2023-12-15

Dokumentinis filmas apie šiandieninę Venesuelą ir interviu su Venesuelos lietuvių filologe, istorike bei žurnaliste Jūrate Statkute de Rosales. ...

Diskusijos

 

Lietuvių bendruomenės

 

Paskaitos

 

Filantropija Lietuvoje ir diasporoje

2023-06-26

2023 06 22 dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko bibliotekos, Adolfo Damušio demokratijos studijų centro, Kazickų šeim...

Lietuvių bendruomenės

 

Kelionės namo

2020-05-04

„Kelionės namo” – nuotaikinga, dar niekad kine nepasakota istorija apie pirmąsias Amerikos lietuvių patirtis grįžus aplankyti okupuotą tė...

Lietuvių bendruomenės

 

Jonas Pajaujis – nuo Štuthofo iki Gotlando

2018-04-24

Video menininko Henriko Gulbino filmas apie Joną Pajaujį, žymų lietuvių išeivijos veikėją, aktyviai dalyvavusį visuomeniniame Švedijos lietu...

Lietuvių bendruomenės

 

Antanas Mončys – „Paryžiaus mokyklos“ skulptorius

2018-04-24

Video menininko Henriko Gulbino filmas apie Paryžiuje gyvenusį ir kūrusį lietuvių menininką Antaną Mončį. Skulptorių kalbina Lietuvos ambasa...

Lietuvių bendruomenės

 

Ekspedicija: Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia

2018-03-13

Ekspedicija  Skrantone, Pensilvanijos valstijoje (JAV) vyko 2013 m. kovo 22 – balandžio 4 d. Jos metu buvo nufilmuotos Lietuvių tautinės kat...

Lietuvių bendruomenės

 

Ekspedicija Argentina – Urguvajus

2018-03-13

Lietuvių pasaulio pakraščiuose: ekspedicijos po Argentiną ir Urugvajų vaizdo įspūdžiai. Video medžiagą ir nuotraukas komentuoja bei savo įs...

Lietuvių bendruomenės

 

Ekspedicija Brazilija

2018-02-21

Lietuvių pasaulio vaizduotė siekia labai tolimas erdves, nors jas pusto užmarštis kartu su globalizacijos vėjais. Vienas iš tolimiausiųjų tos ...

Diskusijos

 

Pasaulio lietuvių istorija

 

Dokumentinis filmas apie Santaros-Šviesos organizaciją

2024-06-14

Dokumentinis rež. Vaidoto Reivyčio filmas, skirtas organizacijos „Santara–Šviesa“ 60-mečiui. Liberalios krypties lietuvių išeivijos visuom...

Pasaulio lietuvių istorija

 

Kodėl verta domėtis pasaulio lietuvių istorija?

2024-01-08

Sėkmingai ne vienerius metus VDU studentams dėstomas dalykas vėl atveriamas ir plačiajai auditorijai – visiems besidomintiems ar norintiems ...

Pasaulio lietuvių istorija

 

Istoriko E. Aleksandravičiaus pasakojimas prisimenant A. Adamkienę

2023-05-24

2023 metų gegužės 21 dieną Lietuva neteko buvusios pirmosios ponios Almos Adamkienės. Pagerbdamas mirusiosios atminimą, Vytauto Didžiojo univer...

Pasaulio lietuvių istorija

 

Eunice Blavascunas – antropologės iš JAV sugrįžimas į prosenelių gimtinę

2023-04-03

Kviečiame žiūrėti lietuvių kilmės amerikiečių antropologės prof. Eunice L. Blavascunas interviu laidoje „7 Kauno dienos“, kuriame ji pasa...

Pasaulio lietuvių istorija

 

Apie Pabaltijo universitetą

2022-11-30

Pabaltijo universitetas buvo įkurtas Hamburge, Vokietijoje, 1946 m. kovo 14 d. Po trijų metų buvo perkeltas ir veikė Pinebergo mieste. Pranas Jurk...

Pasaulio lietuvių istorija

 

Paskaitos

 

Pasaulio lietuvių istorija: ekonominė emigracija iš Lietuvos 1920–1940 m.

2020-04-28

Prof. Egidijus Aleksandravičius kalba apie lietuvių migravimo į Pietų Ameriką priežastis, motyvus ir likimus, po I Pasaulinio karo atsigaunanči...

Pasaulio lietuvių istorija

 

Paskaitos

 

Pasaulio lietuvių istorija: pasaulio diasporos ir lietuviai amžinajame tautų kraustymesi

2020-04-28

Prof. Egidijus Aleksandravičius kalba apie lietuvių migravimą LDK ekspansijos ir nuopuolio epochoje, XVII – XVIII a. politinių ir religinių...

Pasaulio lietuvių istorija

 

Paskaitos

 

Pasaulio lietuvių istorija: masinės emigracijos iššūkiai po 1990 ir globalios Lietuvos erdvės

2019-05-15

Paskutinėje Pasaulio lietuvių istorijos kurso paskaitoje prof. Egidijus Aleksandravičius kalba apie pilietybės išsaugojimo referendumo rezultatus...

Pasaulio lietuvių istorija

 

Paskaitos

 

Pasaulio lietuvių istorija: įvadas

2019-02-06

Įvadinėje Pasaulio lietuvių istorijos dalyko paskaitoje prof. Egidijus Aleksandravičius kalba apie lietuvių pasklidimo pasaulyje priežastis, są...

Diskusijos

 

Pasaulio lietuvių istorija

 

Dokumentinis filmas apie Santaros-Šviesos organizaciją

2024-06-14

Dokumentinis rež. Vaidoto Reivyčio filmas, skirtas organizacijos „Santara–Šviesa“ 60-mečiui. Liberalios krypties lietuvių išeivijos visuom...

Diskusijos

 

Pokalbiai Pasaulio lietuvių universitete

 

Pokalbis su Venesuelos lietuve Ana Baronas de Zavadzkas

2024-06-05

Gegužės 17 d. VDU Pasaulio lietuvių universitete, L. ir F. Mockūnų erdvėje vyko susitikimas su Venesuelos lietuve Ana Baronas de Zavadzkas. Susi...

Diskusijos

 

Pokalbiai Pasaulio lietuvių universitete

 

Pokalbis apie sportą išeivijoje su Laurynu Misevičiumi

2024-04-05

Maloniai kviečiame klausytis kovo 22 d. VDU atstovybėje Vilniuje (L. ir F. Mockūnų erdvėje) vykusio pokalbio apie sportą išeivijoje su Laurynu ...

Diskusijos

 

Pokalbiai Pasaulio lietuvių universitete

 

Pokalbis su Skirma Kondratiene apie psichikos sveikatą migracijos kontekste

2024-02-05

Maloniai kviečiame klausytis sausio 12 d. VDU atstovybėje Vilniuje – L. ir F. Mockūnų erdvėje vykusio pokalbio su visuomenės veikėja, buv...

Diskusijos

 

Liūtas Mockūnas apie lietuvių išeiviją

2023-10-31

2006 m. LRT laidoje „Kultūros kodas“ kalbintas išeivijos publicistas, mėnraščio „Akiračiai” redaktorius Liūtas Mockūnas. Laidoje disku...

Diskusijos

 

Diskusija. Lituanistinių mokyklų mokytojai moko(si)? Tobulėjimo galimybės

2023-10-10

2023 m. spalio 5 d. vyko diskusija Lituanistinių mokyklų mokytojai moko(si)? Tobulėjimo galimybės. Renginio metu buvo aptariama, kokias galimybes ...

Diskusijos

 

Lietuvių bendruomenės

 

Paskaitos

 

Filantropija Lietuvoje ir diasporoje

2023-06-26

2023 06 22 dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko bibliotekos, Adolfo Damušio demokratijos studijų centro, Kazickų šeim...

Diskusijos

 

VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumas 2022

2022-11-16

Minint Lietuvos universiteto 100-metį, 2022 m. spalio 27–29 dienomis, Vytauto Didžiojo universitete vyko VDU Pasaulio lietuvių universiteto (PLU)...

Diskusijos

 

Diskusija „Lietuva, Ukraina ir pasaulis – nuotolinių studijų patirtys ir galimybės“

2022-05-04

Tai jau antrasis simpoziumo renginys, tęsiantis įvadinių renginių ciklą ir kviečiantis jau dabar pasinerti į Lietuvai ir pasaulio lietuviams ak...

Paskaitos

 

Paskaita „Latin America in the intellectual history of Lithuanian exile”

2023-11-22

Paskaitoje kalbama apie inteklektualinę lietuvių Pietų Amerikoje istoriją, ypatingą dėmesį skiriant Argentinai. Dr. Martínas Parselis pristato...

Paskaitos

 

Prof. Vyčio Čiubrinsko pasakojimas apie caro ištremtų lietuvių bendruomenę Rusijoje

2023-06-28

Dalinamės projekto „Gabalėliai Lietuvos“ parengtu pasakojimu apie caro ištremtų lietuvių bendruomenę Rusijoje, dar ir šiandien išsaugojusi...

Diskusijos

 

Lietuvių bendruomenės

 

Paskaitos

 

Filantropija Lietuvoje ir diasporoje

2023-06-26

2023 06 22 dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko bibliotekos, Adolfo Damušio demokratijos studijų centro, Kazickų šeim...

Paskaitos

 

Egidijaus Aleksandravičiaus pasakojimas apie lietuvių išeivius Argentinoje

2023-04-17

Egidijaus Aleksandravičiaus pasakojimas apie lietuvių išeivius Argentinoje LRT laidoje „Džiazuojanti istorija“....

Paskaitos

 

Paskaita: How the Communist Past Troubled Relationships between Foresters and Biologists

2023-03-23

Kviečiame žiūrėti Vytauto Didžiojo universitete viešėjusios, lietuvių kilmės amerikiečių antropologės ir knygos „Foresters, Borders, and...

Knygos

 

Paskaitos

 

Valdo Aušros poezijos rinkinio pristatymas

2022-06-21

Tai trečiasis įvadinis VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumo renginys, kuriame buvo žvelgiama į tai, kaip pasaulio lietuvių menas ir kū...

Paskaitos

 

D. Boguševičiaus paskaita „Universiteto idėja šiandienos pragmatizmo akivaizdoje“

2022-02-14

2022 m. vasario 10 d. vykusi istoriko Domo Boguševičiaus paskaita – pirmoji, pradedanti įvadinių VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpozi...

Paskaitos

 

Prof. A. E. Senn apie sukauptą patirtį žurnalistikoje

2021-02-11

2011 m. vasario 22 d. vyko Viskonsino universiteto (JAV) istorijos profesoriaus emerito, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro Alfredo Ericho...

Pasaulio lietuvių istorija

 

Paskaitos

 

Pasaulio lietuvių istorija: ekonominė emigracija iš Lietuvos 1920–1940 m.

2020-04-28

Prof. Egidijus Aleksandravičius kalba apie lietuvių migravimo į Pietų Ameriką priežastis, motyvus ir likimus, po I Pasaulinio karo atsigaunanči...

Projektai

 

Algirdas Avižienis: skaičių odisėja

2023-04-17

2012 metų Henriko Gulbino filmas apie profesorių, buvusį Vytauto Didžiojo universiteto rektorių Algirdą Avižienį. Filme profesorius atskleidž...

Projektai

 

Diasporinio ugdymo programa – praktikų patirtys

2021-06-14

„Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ – tai Vytauto Didžiojo universiteto neformalaus ugdymo programa, skirta lietuviškojo tapatum...

Lituanistinis ugdymas

 

Projektai

 

Kodėl verta mokytis lietuvių kalbos?

2020-10-27

Šiame trumpame filme pasaulio lietuviai dalinasi mintimis apie lietuvių kalbos mokymąsi gyvenant užsienio šalyje ir kelia lietuviškajai tapatybe...

Projektai

 

Apie XVI Pasaulio lietuvių ir mokslo simpoziumą žiniasklaidoje

2019-12-17

2019 m. lapkričio 14-16 d. vykęs XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo atgarsiai Lietuvos žiniasklaidoje: interviu su simpoziume dal...

Projektai

 

XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo video įrašai

2019-11-27

Lietuvos Respublikos Seimui 2019-uosius paskelbus Pasaulio lietuvių metais, Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomene, ...

Projektai

 

Vasaros kursai „Refresh in Lithuania“

2018-03-22

Vasaros kursai „Refresh in Lithuania“ vyko 2010 – 1013 m. Vytauto Didžiojo universitete. Šie dviejų savaičių trukmės kursai buvo skirt...

Projektai

 

LISS – Lietuvių išeivijos studentų stažuotės

2018-03-01

Lietuvių išeivių studentų stažuočių programa LISS, kuri buvo įkurta aktyvios JAV Lietuvių bendruomenės (JAV LB) narės, buvusios jos Krašto...

Projektai

 

Vasaros stažuočių programa išeivijos studentams

2010-06-17

2010 m. birželio 17 d. Vytauto Didžiojo universitete įvyko pirmasis vasaros stažuočių programos renginys, į kurį susirinko lietuvių kilmės s...

Lituanistinis ugdymas

 

Ketvirtojo Lituanistinio ugdymo forumo vaizdo įrašas

2024-03-24

Kovo viduryje gausus bendraminčių būrys jau ketvirtus metus iš eilės kvietė į Lituanistinio ugdymo forumą, tarp kurio svarbiausių akcentų bu...

Lituanistinis ugdymas

 

Prof. Loretos Vilkienės paskaita lietuvių diasporos tėvams „Be tėvų lietuvio neužauginsi“

2023-05-22

Vilniaus Universiteto Lituanistinių studijų katedros profesorės Loretos Vilkienės paskaita „Be tėvų lietuvio neužauginsi“, skirta diasporos...

Lituanistinis ugdymas

 

Filologės D. Simonaitienės paskaita diasporos lituanistinių mokyklų vaikų tėvams

2023-04-26

Filologės, literatūrologės Donatos Simonaitienės paskaita diasporos lituanistinių mokyklų vaikų tėvams apie lituanistinio mokymo realybę ir n...

Lituanistinis ugdymas

 

Trečiojo Lituanistinio ugdymo forumo vaizdo įrašas

2023-03-11

Siekiant atkreipti Lietuvos visuomenės ir užsienio šalyse gyvenančių tautiečių dėmesį į lituanistinio švietimo užsienio šalyse svarbą, t...

Lituanistinis ugdymas

 

Antrojo Lituanistinio ugdymo forumo vaizdo įrašas

2022-05-16

Siekiant atkreipti Lietuvos visuomenės ir užsienio šalyse gyvenančių tautiečių dėmesį į lituanistinio švietimo užsienio šalyse svarbą, a...

Lituanistinis ugdymas

 

Ką reiškia studijuoti Lietuvoje?

2022-05-09

Svarbų gyvenimo etapą žymintis studijų pasirinkimas neretai sukelia pačius įvairiausius jausmus. Nerimastingas laukimas čia pinasi su baimėmis...

Lituanistinis ugdymas

 

Lituanistinio ugdymo forumas, 2021

2021-03-15

Nors lituanistiniam švietimui užsienyje skiriama nemažai dėmesio, statistiniai duomenys rodo, kad tik 5–6 proc. lietuvių vaikų išeivijoje sis...

Lituanistinis ugdymas

 

Projektai

 

Kodėl verta mokytis lietuvių kalbos?

2020-10-27

Šiame trumpame filme pasaulio lietuviai dalinasi mintimis apie lietuvių kalbos mokymąsi gyvenant užsienio šalyje ir kelia lietuviškajai tapatybe...

Lituanistinis ugdymas

 

Antroji kalba ankstyvajame amžiuje

2018-08-29

Metodinė priemonė „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“ skirta pedagogams, kurie 3–6 metų vaikus lietuvių kalbos moko įstaigose, ikimokykli...

Knygos

 

Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos

2024-05-03

VDU Lietuvių išeivijos instituto leidžiamas žurnalas Oikos yra skirtas Lietuvos ir kitų kraštų migracijos procesų, migracijos politikos, diasp...

Knygos

 

Pasirodė Pasaulio lietuvių universiteto žurnalas „Jungtys“

2024-03-25
PLU žurnalo Jungtys pristatymas

Prieš dešimt metų, VDU Pasaulio lietuvių universitetui (PLU) pradėjus veiklą, buvo išleistas Mykolo Drungos redaguotas PLU žurnalas. Šiais me...

Knygos

 

Pasaulio lietuvių universitetas rekomenduoja

2023-05-03

VDU Pasaulio lietuvių universitetas kartu su puikiąja VDU bibliotekos komanda į vieną vietą surinko lietuvių migracijos ir diasporos tematikos l...

Knygos

 

Paskaitos

 

Valdo Aušros poezijos rinkinio pristatymas

2022-06-21

Tai trečiasis įvadinis VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumo renginys, kuriame buvo žvelgiama į tai, kaip pasaulio lietuvių menas ir kū...

Knygos

 

Prof. Egidijaus Aleksandravičiaus knygos „Adamkus“ pristatymas

2021-11-25

Kaune 2021 m. lapkričio 11 d. Vytauto Didžiojo universitete biografiją „Adamkus“ pristatė autorius prof. Egidijus Aleksandravičius, dr. Dariu...

Knygos

 

VDU – Pasaulio lietuvių universitetas, 2013/2014

2020-10-14

Šis leidinys skirtas Pasaulio lietuvių universitetui. Taip tie, kurie čia dirbame ar studijuojame, ėmėme vadinti savo universitetą. Kodėl? Tai ...

Knygos

 

Lietuvių jaunimas Jungtinėje Karalystėje: grįžimo į Lietuvą nuostatos

2019-12-30

Tyrimui pasirinktas metodas – fokusuotų grupių interviu – leido tirti tikslinės grupės požiūrį į konkretų procesą ir konkretų „produk...

Knygos

 

Lithuanian Paths to Modernity, Egidijus Aleksandravičius

2018-03-26

For two decades my efforts to explore the ways and byways taken by Lithuania in its journey toward modernity laid a lot of mental traps for me. Even m...

Diskusijos

 

Pasaulio lietuvių istorija

 

Dokumentinis filmas apie Santaros-Šviesos organizaciją

2024-06-14

Dokumentinis rež. Vaidoto Reivyčio filmas, skirtas organizacijos „Santara–Šviesa“ 60-mečiui. Liberalios krypties lietuvių išeivijos visuom...

Diskusijos

 

Pokalbiai Pasaulio lietuvių universitete

 

Pokalbis su Venesuelos lietuve Ana Baronas de Zavadzkas

2024-06-05

Gegužės 17 d. VDU Pasaulio lietuvių universitete, L. ir F. Mockūnų erdvėje vyko susitikimas su Venesuelos lietuve Ana Baronas de Zavadzkas. Susi...

Knygos

 

Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos

2024-05-03

VDU Lietuvių išeivijos instituto leidžiamas žurnalas Oikos yra skirtas Lietuvos ir kitų kraštų migracijos procesų, migracijos politikos, diasp...

Diskusijos

 

Pokalbiai Pasaulio lietuvių universitete

 

Pokalbis apie sportą išeivijoje su Laurynu Misevičiumi

2024-04-05

Maloniai kviečiame klausytis kovo 22 d. VDU atstovybėje Vilniuje (L. ir F. Mockūnų erdvėje) vykusio pokalbio apie sportą išeivijoje su Laurynu ...

Knygos

 

Pasirodė Pasaulio lietuvių universiteto žurnalas „Jungtys“

2024-03-25
PLU žurnalo Jungtys pristatymas

Prieš dešimt metų, VDU Pasaulio lietuvių universitetui (PLU) pradėjus veiklą, buvo išleistas Mykolo Drungos redaguotas PLU žurnalas. Šiais me...

Lituanistinis ugdymas

 

Ketvirtojo Lituanistinio ugdymo forumo vaizdo įrašas

2024-03-24

Kovo viduryje gausus bendraminčių būrys jau ketvirtus metus iš eilės kvietė į Lituanistinio ugdymo forumą, tarp kurio svarbiausių akcentų bu...

Diskusijos

 

Pokalbiai Pasaulio lietuvių universitete

 

Pokalbis su Skirma Kondratiene apie psichikos sveikatą migracijos kontekste

2024-02-05

Maloniai kviečiame klausytis sausio 12 d. VDU atstovybėje Vilniuje – L. ir F. Mockūnų erdvėje vykusio pokalbio su visuomenės veikėja, buv...

Lietuvių bendruomenės

 

Interviu su Argentinos lietuviu dr. Martín Parselis

2024-01-08

Interviu su Argentinos lietuviu, technologijų filosofu Martín Parselis, vizitavusiu Vytauto Didžiojo universitete pagal V. Kavolio tarpdisciplinini...

Pasaulio lietuvių istorija

 

Kodėl verta domėtis pasaulio lietuvių istorija?

2024-01-08

Sėkmingai ne vienerius metus VDU studentams dėstomas dalykas vėl atveriamas ir plačiajai auditorijai – visiems besidomintiems ar norintiems ...