Pasaulio lietuvių universiteto komanda

VDU Pasaulio lietuvių universiteto veiklų koordinatorė.

Interesų sritys: migracija, lietuvių diasporos istorija ir antropologija, diasporinis ugdymas, lituanistinis ugdymas.

dr. Ingrida Dačiolienė

Atsakomybių sritys: turinio kūrimas, vizualinė VDU Pasaulio lietuvių universiteto reprezentacija, diasporinio ugdymo programa.

Interesų sritys: pasaulio lietuvių istorija, diasporinis ugdymas.

Kostas Malakauskas

Atsakomybių sritys: turinio kūrimas, komunikacija, VDU Pasaulio lietuvių universiteto renginių organizavmas.

dokt. Gerda Pilipaitytė