Lituanistinio ugdymo forumas, 2021

Nors lituanistiniam švietimui užsienyje skiriama nemažai dėmesio, statistiniai duomenys rodo, kad tik 5–6 proc. lietuvių vaikų išeivijoje sistemingai mokosi lietuvių kalbos. Formaliojo ir neformaliojo švietimo lituanistines mokyklas šiuo metu lanko apie 10 tūkst. vaikų, tačiau preliminariais duomenimis šiandieninėje lietuvių diasporoje gyvena apie 150 tūkst. vaikų ir jaunuolių.

Ši situacija skatina susimąstyti tiek apie Lietuvos diasporos politikos prioritetus, tiek apie lietuviškumo vertės sampratą bei lituanistinio ugdymo užsienyje stiprinimo svarbą.

Tad 2021 m. kovo 12 d. įvykusiame Lituanistinio ugdymo forume buvo keliami klausimai, ar Lietuvos strateginis interesas turėtų būti, kad kuo daugiau lietuvių vaikų ir jaunimo, gyvenančių užsienyje, galėtų mokytis lietuvių kalbos? Kokią paramą reikėtų suteikti lituanistinėms mokykloms ir ar lietuvių kalba yra vertybė? Taip pat, kaip pasiekti tėvus, kurių vaikai nesilanko lituanistinėse mokyklose ir kaip sugriauti egzistuojančius lituanistinio ugdymo ir dvikalbystės mitus?

Atskiri Forumo pranešimai:

Lietuviškoji tapatybė išeivijoje: sandara, išsaugojimas ir stiprinimas, Egidijus Aleksandravičius

Egidijaus Aleksandravičiaus (VDU) skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės misija stiprinant lietuviškąją tapatybę išeivijoje, Dalia Henke

Dalios Henke (Pasaulio lietuvių bendruomenė) skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.

Lietuvybės puoselėjimas išeivijos lietuvių jaunimo tarpe, Marija Čyvaitė

Marijos ČYVAITĖS, (JAV pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga) skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.

Dvikalbystė: džiaugsmas, liūdesys ir kitos emocijos, Ineta Dabašinskienė

Inetos DABAŠINSKIENĖS (Vytauto Didžiojo universitetas) skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.

Dvikalbystė šeimoje: vaikų lietuvių kalbos mokymo irtapatybės ugdymo patirtys, Jolita Zykutė- van Dijk

Jolitos ZYKUTĖS-VAN DIJK (lituanistinė Hamburgo vaikų ir tėvų mokykla „Abėcėlė“, Vokietija) skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.

Lietuvių kalba, grįžtamoji ir pakartotinė migracija –grįžusiųjų vaikų patirtys, Rokas Garliauskas

Roko GARLIAUSKO (Vytauto Didžiojo universitetas), skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.

Nuotolinio lietuvių kalbos mokymosi platformos: projektas„airijosvaikai.eu“, Agnė Valungevičienė

Agnės VALUNGEVIČIENĖS (Airijos Lietuvių kultūros asociacija) skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.

Lituanistinio švietimo situacija Europoje: problemos,aktualijos ir iššūkiai, Alvija Černiauskaitė

Alvijos ČERNIAUSKAITĖS (PLB švietimo komisija) skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.

JAV lituanistinio švietimo apžvalga, Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

Gailutės URBONAITĖS-NARKEVIČIENĖS (Bostono lituanistinė mokykla, JAV) skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.

Neformaliųjų lituanistinių mokyklų steigimo ir veiklos ABC, Donata Simonaitienė

Donatos SIMONAITIENĖS (lituanistinė mokykla „Gintarėlis“, Airija) skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.

Tėvų švietimo iššūkiai ir lituanistinio ugdymo mitai, Jurgita Urbelienė

Jurgitos URBELIENĖS (Airijos švietimo organizacija „Post Primary Languages Ireland“) skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.

Lituanistinio švietimo sistemos plėtra, Virginija Rinkevičienė

Virginijos RINKEVIČIENĖS (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) skaitytas pranešimas 2021 m. kovo 12 d. vykusiame Lituanistinio ugdymo forume.