Ekspedicija: Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia

Ekspedicija  Skrantone, Pensilvanijos valstijoje (JAV) vyko 2013 m. kovo 22 – balandžio 4 d. Jos metu buvo nufilmuotos Lietuvių tautinės katalikų bažnyčios (LTKB) Velykų savaitės mišios, interviu su LTKB  Dievo apvaizdos parapijos nariais, perfotografuota parapijos archyvinė medžiaga: nuotraukos, svarbesni dokumentai, knygos.

Ekspedicijos dalyviai: sociologė dr. Ingrida Celešiūtė, istorikai dr. Giedrė Milerytė-Japertienė ir Arūnas Antanaitis.

Šis filmas yra Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto ir bendradarbių projekto „Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia: etnoreliginis tapatumas išeivijoje” dalis. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba.

Projekto nr. VAT 59/2012