Apie Pabaltijo universitetą

Pabaltijo universitetas buvo įkurtas Hamburge, Vokietijoje, 1946 m. kovo 14 d. Po trijų metų buvo perkeltas ir veikė Pinebergo mieste. Pranas Jurkus buvo šio universiteto studentas, kuris niekada nepamiršo savo Alma Mater. Visą gyvenimą P. Jurkus apie Pabaltijo universiteto dėstytojus ir studentus rinko medžiagą,kuri buvo svarbi mininint universiteto sukaktis. 2021 m. kovo mėnesį P. Jurkus archyvą padovanojo Balzeko lietuvių kultūros muziejui, kur medžiaga tapo prieinama mokslininkams.

Kviečime žiūrėti Balzeko lietuvių kultūros muziejaus vaizdo įrašą, kuriame P. Jurkus pasakoja apie Baltijos universitetą.


Šaltinis: Balzekas Museum of Lithuanian Culture