VDU – Pasaulio lietuvių universitetas, 2013/2014

Šis leidinys skirtas Pasaulio lietuvių universitetui. Taip tie, kurie čia dirbame ar studijuojame, ėmėme vadinti savo universitetą. Kodėl? Tai netrukus paaiškinsime, kartu išryškindami, jog tai ne naujai jam suteiktas vardas, o greičiau tikslus VDU apibūdinimas. Juk VDU per visus savo gyvavimo metus buvo ir lietuvių ir pasaulio universitetas – ir būtent štai kokiomis prasmėmis.

Pradėkime pasidomėdami, kodėl iš pradžių jis vadinosi Lietuvos universitetu. Juk teisę į šį pavadinimą labiausiai būtų turėjęs seniausias ir ilgą laiką vienintelis Lietuvoje universitetas – tas, kuris 1579 m. įsteigtas Vilniuje. VDU, nors gerokai jaunesnis už Vilniaus universitetą, pirmosios Lietuvos Respublikos laikais (1918-1940 m.) savo darbą pradėjo Lietuvos universiteto vardu 1922 m. Tada jis iš tiesų buvo vienintelis šalies universitetas, nes Lietuva buvo tik ką išsilaisvinusi iš Vilniaus universitetą uždariusios carinės Rusijos vergijos, o patį Vilnių pasiskubino užimti nacionalistinė Lenkija. Tad lietuviams intelektualams neliko nieko kito kaip tik steigti universitetą Kaune, didžiausiame Lietuvos mieste po Vilniaus. Tad pirmi grynai Lietuvos universiteto, 1930 m. gavusio Vytauto Didžiojo vardą, išauklėti ir subrandinti šviesuoliai, buvo ne jo profesoriai, o jo studentai ir absolventai.

Jei mūsų universitetą 1922 m. sukūrė profesoriai baigę mokslus užsienyje, ypač Vakaruose, tai po 1940 m. VDU tradicijas į Vakarus išnešė jo, jau uždaryto, vardą ten paskleidė buvę dėstytojai, studentai ir absolventai.

Vyr. redaktorius Mykolas Drunga