Kodėl verta mokytis lietuvių kalbos?

Šiame trumpame filme pasaulio lietuviai dalinasi mintimis apie lietuvių kalbos mokymąsi gyvenant užsienio šalyje ir kelia lietuviškajai tapatybei svarbius klausimus.

Filmą kūrė:
Vytauto Didžiojo universiteto Romo Sakadolskio medijų laboratorija.

Projekto globėjas:
LR ambasadorius Airijoje Egidijus Meilūnas (2017-2020 m.)