Diasporinio ugdymo programa – praktikų patirtys

„Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ – tai Vytauto Didžiojo universiteto neformalaus ugdymo programa, skirta lietuviškojo tapatumo stiprinimui, siekiant ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos sampratą.
Filme patirtimis dalijasi programos kūrėjai, Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai, programą vykdę 2020/2021 m.m.

Plačiau apie programą: https://pasauliolietuviai.lt/category/diasporinis-ugdymas/