Pasaulio lietuvių universitetas

VDU Pasaulio lietuvių universitetas (PLU) – tai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) veikla, skirta pasaulio lietuvių mokslo, kūrybos ir intelektualinės diskusijos puoselėjimui. Tai platforma, kurios projektais, iniciatyvomis ir sumanymais siekiama tęsti Algirdo Avižienio, Broniaus Vaškelio, Valdo Adamkaus, Kęstučio Skrupskelio ir kitų, prie universiteto atkūrimo prisidėjusių pasaulio lietuvių 1989 m. pradėtus darbus, puoselėti anuomet keltas idėjas.

Šiuo pavyzdžiu vedinas VDU siekia kurti erdvę akademinės ir intelektualinės pasaulio lietuvių bendruomenės bendrabūviui, sudaryti palankias sąlygas pasaulio lietuvių diasporos profesūros vizitams, jų patirties bei išminties sklaidai, kviesti intelektualinei diskusijai, keliančiai lietuvių diasporos tapatybės, paveldo pažinimo, bei šiandieninės lietuvių migracijos klausimus.

Svarbios VDU Pasaulio lietuvių universiteto veiklos sritys yra diasporinis ugdymas, lietuvių diasporos virtualaus archyvo kaupimas, dėmesys pasaulio lietuvių mokslininkams ir tyrėjams, studentams, ugdyti ir ugdytis siekiantiems pasaulio lietuviams, pasaulio lietuvių istorijai. Ypatingas dėmesys tam skiriamas nuo 2013 m.

Misija

VDU Pasaulio lietuvių universiteto misija – telkti aktyvią akademinę lietuvių diasporą, ugdyti intelektualinę pasaulio lietuvių vaizduotę bei puoselėti Lietuvos ir diasporos lietuvių bendrabūvį, stiprinant įvairiasluoksnės lietuviškosios tapatybės suvokimą.

Vertybės

  • Lietuviškumas visoje savo įvairovėje;
  • Lietuvių diasporos atminties ir paveldo tausojimas;
  • Ryšio su skirtingomis lietuvių diasporos kartomis išlaikymas;
  • Intelektualinė pasaulio lietuvių diskusija.

Tikslai

  1. Ugdyti diasporinės tautos lyderių produktyvią vaizduotę ir kurti lietuvių diasporos ateities vaizdinius;
  2. Burti pasaulio lietuvių akademinę bendruomenę orientuotą į PLU vertybes;
  3. Tiesti tiltus tarp skirtingų lietuvių diasporos kartų, rūpinantis diasporos atminties išsaugojimu ir ateitimi;
  4. Kaupti, viešinti ir populiarinti akademinės diasporos atminties materialų ir virtualų archyvą.