D. Boguševičiaus paskaita „Universiteto idėja šiandienos pragmatizmo akivaizdoje“

2022 m. vasario 10 d. vykusi istoriko Domo Boguševičiaus paskaita – pirmoji, pradedanti įvadinių VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumo renginių ciklą.

Paskaitoje lektorius paliečia šiandien universitete ir už jo ribų iškylančius iššūkius ir tai, kaip remiantis Vakarų akademinio gyvenimo tradicija bei brandžiausiomis Lietuvos ir diasporos patirtimis, būtų galima juos atremti.