Pasirodė Pasaulio lietuvių universiteto žurnalas „Jungtys“

Prieš dešimt metų, VDU Pasaulio lietuvių universitetui (PLU) pradėjus veiklą, buvo išleistas Mykolo Drungos redaguotas PLU žurnalas. Šiais metais, minint PLU veiklos dešimtmetį, pristatome antrąjį PLU žurnalą „Jungtys“.

Šia proga kovo 1 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyko žurnalo sutiktuvės, kuriose dalyvavo žurnalo redaktorės Ingrida Dačiolienė ir Gerda Pilipaitytė, apie Pasaulio lietuvių universiteto veiklų prasmes kalbėjo prof. Egidijus Aleksandravičius, Argentinos lietuvis Martinas Parselis prisiminė V. Kavolio profesūros dėstymo vizito patirtis, o savo šeimos migracijos istorija dalijosi žurnalo viršelio herojus, Amerikos lietuvis Ramutis Kiparskis.

Renginį moderavo prof. Dalia Kuizinienė.

Žurnalą skaityti galite Lietuvos bibliotekose, o įsigyti kviečiame Vytauto Didžiojo universitete, K. Donelaičio g. 52-313.
Dėl galimybės žurnalą gauti paštu, kviečiame rašyti gerda.pilipaityte@vdu.lt