Vasaros kursai „Refresh in Lithuania“

Vasaros kursai „Refresh in Lithuania“ vyko 2010 – 1013 m. Vytauto Didžiojo universitete. Šie dviejų savaičių trukmės kursai buvo skirti lietuvių kilmės studentams ir ne tik, siekiantiems palaikyti glaudesnius ryšius su Lietuva ir lietuviškumu, atgaivinti savo lietuviškąjį tapatumą, lietuvių kalbos, istorijos bei kultūros žinas.

Kursuose dalyvavo lietuvių kilmės asmenys iš JAV, Argentinos, Brazilijos, Kolumbijos, Vokietijos, Nyderlandų ir Australijos. Skaityti daugiau.