Spalis – lietuvių diasporos mėnuo

2022-09-28

 

 

Vytauto Didžiojo universitetas spalį skelbia lietuvių diasporos mėnesiu ir kviečia skirti dėmesio lietuvių diasporai – jos istorijai, bendruomenių, lituanistinių mokyklų veiklai bei diasporos jaunimui aktualioms studijoms Vytauto Didžiojo universitete.

Tai renginių ciklas, apjungiantis VDU, kitų organizacijų, institucijų ir pavienių mokslo ir kūrybos atstovų iniciatyvas, susijusias su lietuvių diasporos tematika.

2022 metų spalio renginiai

Šis tęstinis antrojo Lituanistinio ugdymo forumo renginys buvo skirtas lituanistinių mokyklų užsienyje ir Lietuvos mokyklų mokytojams. Renginio metu buvo aptariama, kaip kurti mokymo aplinką, kai klasėje reikia integruoti ir mokyti lietuviškai nekalbantį mokinį. Diskusijoje dalintasi praktikų patirtimi, buvo pristatomos ir aptariamos naujos atsiveriančios lietuvių kalbos mokymo ir mokymosi galimybės.  

Renginio įrašą galite peržiūrėti čia.

Pokalbis su Argentinos lietuviu, verslininku, visuomenininku Victor Antonio Barzdzius. Pokalbio metu buvo prisimintas Argentinos lietuvių ūkiškumas, verslumas, praktiškumas ir kasdienis gyvenimas.

Susitikimą moderavo prof. Egidijus Aleksandravičius

Renginio laikas: 15 val. (Lietuvos laiku).

Renginio vieta: Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, S. Daukanto g. 25

Už nuotraukas dėkojame Jonui Petroniui.

Paskaitoje mėginome aiškintis, kur slepiasi lietuvių kalbos magija? Kaip teigia tyrinėtojai, lietuvių kalba - viena seniausių pasaulyje, taigi turi įdomių bruožų ir unikalų žodyną. Kita vertus, lietuvių kalba išliko vartojama po ilgus metus trukusių suvaržymų ir ribojimų, dėl to ir paskaitoje trumpai apžvelgsime tautos ir kalbos išlikimo istoriją. Galiausiai, kas kita, jei ne magija, yra lietuvių kilmės žmonių grįžimas į savo protėvių gimtinę ir bandymas surasti savo šaknis, identitetą ir kalbą?

Žinoma, neįmanoma atskleisti lietuvių kalbos magijos be žodžių ir frazių, dėl to susitikimo metu keletą jų mėginome išmokti.

Renginys vyko spalio 13 d. 16 val. (Lietuvos laiku), nuotoliniu būdu, anglų kalba.

Susitikimas su Pietų Amerikos lietuviu Liudviku Jakavičiumi

Renginys vyko spalio 18 d. 14 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje.

Liudvikas Jakavičius – žinomo tarpukario Lietuvos muzikanto, kompozitoriaus ir režisieriaus Liudo Jakavičiaus-Grimaliausko anūkas ir leidėjo, visuomenininko Liudviko Jakavičiaus proanūkis. Nors gimė ir augo Meksikoje, gyveno Argentinoje, Ispanijoje, jo ir artimųjų gyvenimui visada didelę įtaką darė šeimos istorija ir lietuviškasis identitetas.  Tad prieš keletą metų vyras persikėlė gyventi į Lietuvą. Šiuo metu gyvena Kaune, dirba IT srityje, studijuoja meno istoriją.  Susitikimo metu L. Jakavičius dalinosi savo giminės istorija ir ateities planais – Kaune atidaryti nuosavą meno galeriją. Susitikimo metu buvo eksponuojami L. Jakavičiaus šeimos archyvo relikvijos, istorinės knygas, dokumentai, šeimos nuotraukos ir portretai.

Istorikas Rūstis Kamuntavičius –  Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros docentas, humanitarinių mokslų daktaras. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės instituto, užsiimančio LDK laikų istorijos tyrimais ir jų propagavimu, ir Vytauto Didžiojo universiteto Česlovo Milošo centro, tiriančio Vidurio-Rytų Europos istoriją, kultūrą ir politiką, direktorius.

Per savo akademinę karjerą yra stažavęsis įvairiose Europos šalių mokslo ir tyrimų institucijose (Italijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje, Lenkijoje).

Paskaitoje „Lietuviški ženklai Europoje“ istorikas apžvelgė istorinių Lietuvos ryšių su įvairiomis Europos šalimis aplinkybes ir lietuviškus ženklus kaip jų įrodymą.

Paskaita vyko spalio 19 d., nuo 17.30 val. (Lietuvos laiku), anglų kalba.

Iš Kazio Daugėlos fotografijų archyvo: lietuviai pokario Vokietijoje (1945–1949)

Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje muziejuje (S. Daukanto g. 25) nuo spalio 25 dienos galima bus lankyti išeivijos fotografo Kazio Daugėlos unikalią fotografijų parodą, kurioje pasakojama apie lietuvių, karo pabėgėlių, gyvenimą Vokietijoje. Parodą rengė VDU Lietuvių išeivijos institutas: prof. Dalia Kuizinienė, Inesa Kuliavaitė-Čepaitienė ir Eglė Lukšaitė.

Kazys Daugėla (1912–1999) – inžinierius, fotografas. Iš Lietuvos pasitraukė 1944 metais, su šeima gyveno Vokietijoje įkurtoje Kempteno DP stovykloje. 1949 m. jis persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, dirbo statybų inžinieriumi, toliau fotografavo.

Minint Lietuvos universiteto 100-metį, 2022 m. spalio 27–29 dienomis, Vytauto Didžiojo universitete vyko VDU Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) simpoziumas.

Įkvėptas 1969 m. JAV lietuvių bendruomenėje gimusios Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumų tradicijos ir siekdamas įprasminti Lietuvos Universiteto 100-metį, VDU kvietė Lietuvos ir pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos atstovus diskusijoms apie Lietuvos universiteto tradicijos reikšmę Lietuvai ir lietuvių išeivijai; apie paskutiniųjų metų visuotinius įvykius bei jų įtaką studijoms universitete, pasaulio lietuvių mokslui, menui ir kūrybai.

Vaizdo įrašai
Kviečiame žiūrėti simpoziumo sesijų įrašus
Žiūrėti
Nuotraukų galerija
Kviečiame žiūrėti simpoziumo nuotraukų galeriją
Žiūrėti
Dalyviai
Pranešėjai, diskutantai ir moderatoriai
Daugiau

 

Renginio rėmėjai:

Rimantas Vingras įvairiose šalyse nuo Japonijos iki JAV atlieka lietuvių kompozitorių kūrinius, skaito paskaitas apie Lietuvos kūrėjus įvairiuose akademiniuose forumuose, organizuoja Lietuvos muzikai ir kultūrai skirtus renginius, Londone įsteigė Baltijos muzikos draugiją ir yra jos pirmininkas. Rimantas Vingras neapsiriboja vien muzikine veikla – jis yra Londono „Santaros-Šviesos“ klubo įkūrėjas. Šis klubas šiuo metu yra surengęs daugiau nei trisdešimt renginių. Kai kurie iš jų – Ch. Sugiharos koncertas-minėjimas 2014 m. bei Kembridžo–Londono simpoziumas 2013 m. – susilaukė išskirtinio dėmesio.

Koncertas vyko spalio 28 d., Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Už nuotraukas dėkojame Jonui Petroniui.

 

2021 metų programa

VDU – diasporinis universitetas

Nuo pat 1989 m. VDU veikė ir buvo atpažįstamas kaip diasporinis universitetas. Bene kiekviename fakultete megzti glaudūs ryšiai su lietuvių išeivijos mokslininkais ir kūrėjais bei vykdyti projektai buvo bendro Lietuvos ir išeivijos mokslininkų darbo rezultatas.

Per šį laiką į universiteto bendruomenę įsiliejo tokie pasaulio lietuviai kaip Algirdas Avižienis, Bronius Vaškelis, Liucija Baškauskaitė, Arvydas Žygas, Milda Danytė, Viktorija Skrupskelytė, Algis Mickūnas, Birutė Galdikas, Emilija Sakadolskienė, Romas Vaštokas, Violetta Parutis, Dovilė Budrytė ir daug kitų. Organizuoti lietuvių kalbos ir kultūros kursai, mokymai lituanistinių mokyklų mokytojams, pradėtas vykdyti Baltistikos centrų projektas, vyko vasaros kursai ir stažuočių programa pasaulio lietuviams.

Nuo 2013 m. universitete veikia Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) platforma, kurios svarbiomis veiklos kryptimis tapo Lietuvos visuomenei ir pasaulio lietuvių bendruomenei skirta diasporinis ugdymo programa, skatinimas domėtis pasaulio lietuvių istorija, dėmesys pasaulio lietuvių mokslininkų ir tyrėjų bendrabūviui, studentams, ugdyti ir ugdytis siekiantiems pasaulio lietuviams.

Šiais metais, augant VDU ir partnerių, taip pat skiriančių ypatingą dėmesį lietuvių diasporos reikalams, sinergijai, spalio mėnesio renginių ciklu siekiama ugdyti ir stiprinti suvokimą, kad lietuvių diaspora yra Lietuvos dalis.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Join our newsletter!

Nurodytas el. paštas bus naudojamas tik naujienlaiškio tikslais.
Your email address will be used only for a newsletter purpose.