Spalis – lietuvių diasporos mėnuo

2021-09-16

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) spalį skelbia lietuvių diasporos mėnesiu ir kviečia į kartu su partneriais organizuojamą renginių ciklą.

Jau ketvirtą dešimtmetį su pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos bendruomene glaudžius ryšius palaikantis VDU kartu su Užsienio reikalų ministerija (URM), Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB) ir Draugija pasaulio lietuviams pažinti (DPLP), kviečia skirti dėmesio lietuvių diasporai – jos istorijai, bendruomenių, lituanistinių mokyklų veiklai, bei diasporos jaunimui aktualioms studijomis Vytauto Didžiojo universitete.
 

 

Diasporos mėnesio renginiaiPažymėkite Jus dominančius renginius

Diskusijoje bus keliami klausimai: ką Lietuvai ir lietuvių diasporai reiškia lituanistinės mokyklos užsienyje? Koks jų įnašas į diasporos lietuviškosios tapatybės išlaikymą ir stiprinimą? Kiek pažįstame šių mokyklų pasaulį?

Šis metų pradžioje vykusio pirmojo Lituanistinio ugdymo forumo tęstinis renginys yra skirtas lituanistinių mokyklų užsienyje reikšmei aptarti ir problemoms įvardyti, kodėl didelė išvykusiųjų dalis atsisako kalbėti lietuviškai ir kartu perduoti gimtąją kalbą savo vaikams.
 

 
Lituanistinio ugdymo praktikų nuomone, lituanistinės mokyklos Lietuvoje yra nepažinios, jų veikla dažnai neįvertinama, o kasdienybė nesuprantama.

Diskusija vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje spalio 1 d. (penktadienį) 16.00-18.30 val. (Lietuvos laiku).

Renginį koordinuoja Užsienio reikalų ministerija, renginio kalba - lietuvių.

Registracija į renginį

Mokydamiesi naujas (ar prisimindami primirštas) kalbas, mes ne tik išmokstame pasisveikinti ir pasiklausti krypties – mes atrandame visą kalboje užkoduotą prasminį ir kultūrinį pasaulį – nuo gramatinių konstrukcijų iki žodžių, kurie niekur kitur neegzistuoja ir nereiškia to paties kaip tam tikros kalbos vartotojams.

Šios paskaitos metu sužinosime, kokie paradoksai slypi lietuvių kalboje – vienoje archajiškiausių išlikusių indoeuropiečių kalbų, kuri XXI a. turi suspėti koja kojon su į priekį sparčiai žengiančiu (ir važiuojančiu) pasauliu. Norintys užmegzti, atnaujinti ar atgaivinti savo pažintį su lietuvių kalba ir kultūra, sužinos kaip tai galima padaryti neformalių Lietuvių kalbos ir kultūros studijų metu – besimokant programoje, skirtoje užsieniečiams ir lietuvių diasporai.

Renginį organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas, renginio kalba - anglų.

Paskaitą skaitys Agnė Poderytė, VDU Baltic Summer University koordinatorė, lietuvių kalbos dėstytoja.

Paskaita vyks nuotoliniu būdu, spalio 7 d. 15 val. Lietuvos laiku.

Registracija vyksta iki spalio 6 d. 12 val. Lietuvos laiku.

Registracijos nuoroda.

Renginį organizuoja VDU Lietuvių išeivijos institutas, renginio kalba - lietuvių.

Pristatymas vyks spalio 8 d. 16 val. Lietuvos laiku, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje muziejuje, S. Daukanto g. 25, 3 aukšte, Kaune.

Alfonso Eidinto knygoje „Lietuva ir masinė išeivystė 1868–2020 metais“ aptariamos masinės lietuvių emigracijos bangos, jų atsiradimas ir Lietuvos visuomenės bei politikų reakcija į jas. Keliamas nepaprastai svarbus klausimas – kaip emigracijos centrų buvimas veikia dabartinę išeivystę, koks yra tėvynės poveikis išeivijai, kaip tai veikia tautos egzistenciją, kokios kyla mintys dėl pačios emigracijos ir jos naudingumo ar žalos tautos bei valstybės raidai.
Knygos pristatyme dalyvaus knygos autorius, istorikai prof. Egidijus Aleksandravičius ir dr. Daiva Dapkutė.

Norinčius dalyvauti kviečiame užpildyti registracijos anketą

Nuo XIX a. septintojo dešimtmečio per kelias emigracijos bangas iš Lietuvos išvyko šimtai tūkstančių žmonių. Susikūrė lietuvių bendruomenės JAV, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje, Australijoje ir kitose šalyse. Nepaisant skirtingų migravimo priežasčių (daugiausiai ekonominės iki 1940 m ir politinės Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių atveju), išsibarstę po pasaulį lietuviai kūrė savus socialinius tinklus, laisvanoriškas asociacijas bei išmėgino įvairias socialines bei kultūrines praktikas, leidusias telktis, kurti ir išlaikyti tapatybę.

Viena tokių praktikų buvo sportas. Šioje paskaitoje bandysime išsiaiškinti sporto vaidmenį kuriantis Lietuvos diasporai, pasaulio lietuvių diasporiniams ryšiams ir sąmoningumui. Sieksime pažvelgti į tai, kaip sportinės organizacijos ir įvairūs klubai prisidėjo prie jaunų lietuvių išeivių įtraukimo į skirtingose pasaulio šalyse gyvenantiems lietuviams svarbių lietuviškų užmojų įgyvendinimą. Parodysime, kaip kai kurie iškilūs išeivijos sportininkai tapo viso pasaulio lietuvių pripažįstamais herojais. Galiausiai, aiškinsimės, kokiais būdais sportas leido stiprinti tiek Lietuvos ir lietuvių išeivijos, tiek ir skirtingose šalyse gyvenančių tautiečių ryšius.

Renginį organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas, renginio kalba - anglų.

Paskaita vyks nuotoliniu būdu, spalio 14 d., 15 val. Lietuvos laiku.

Registracijos nuoroda

VDU Švietimo Akademija jau nuo pavasario semestro pradeda modulio skirto lituanistinių mokyklų mokytojams paskaitas ir seminarus, kurie pagelbės dirbantiems su ikimokyklinio ir pradinių klasių moksleiviais. Modulis, grįstas didaktikos, pedagogikos, psichologijos dalykais.

Šiame seminare bus aptariami darbo lituanistinio ugdymo mokyklose metodai ir lietuvių kalbos mokymo medžiaga. Mokytojai dalinasi savo gerąja patirtimi ir rekomendacijomis.

Programoje:

-Modulio ,,Pradinio ugdymo pedagogika lituanistinėms mokykloms"  pristatymas, Danguolė Bylaitė-Šalavėjienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Vilma Leonavičienė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Lituanistikos ir tarptautinių programų centro vadovė

-Istorijos pamokų vieta lituanistinėje mokykloje:  nuo ko pradėti?, Jekaterina Bertašienė, Airijos Kavano lituanistinė mokykla ,,Gintarėlis".
Renginį organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas, renginio kalba - lietuvių.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu, spalio 15 d. 15 val. Lietuvos laiku.

Registracijos nuoroda

Jau ketvirtą dešimtmetį su lietuvių diaspora glaudžius ryšius palaikantis Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) savo erdvėse diskusijoms kvies pasaulio lietuvių bendruomenių narius, akademikus, politikus, Lietuvos mokyklų mokytojus ir moksleivius, pasaulio lietuvius vienijančių Lietuvoje veikiančių organizacijų atstovus bei visus siekiančius geriau pažinti lietuvių diasporos pasaulį.

Spalio 21 d. vyksiantį Forumą organizuoja Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Draugija pasaulio lietuviams pažinti (DPLP). Renginyje bus galima dalyvauti gyvai arba nuotoliniu būdu.

Forume bus svarstoma kaip palaikyti ryšį su lietuvių diaspora, apžvelgiama užsienio šalyse veikiančių lietuvių bendruomenių veikla ir aptariami Lietuvoje susiorganizavusių pasaulio lietuvių regioninių bendruomenių (pasaulio alytiškių, pasaulio anykštėnų ir kt.) bei jaunimo organizacijų tikslai.

Dalyvauti Forume bus galima gyvai, Vytauto Didžiojo universitete Kaune arba nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Renginio transliaciją taip pat bus galima stebėti VDU Youtube ir PLB Facebook paskyrose.

Susipažinti su renginio programa ir daugiau apie dalyvavimo sąlygas sužinoti bus galima artimiausiu metu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bei Vytauto Didžiojo universiteto internetinėse svetainėse... skaityti plačiau.

Renginį koordinuoja Pasaulio lietuvių bendruomenė, renginio kalba  - lietuvių.

Forumas vyks gyvai ir nuotoliniu būdu, spalio 21 d. 15-19 val. Lietuvos laiku.

Registracija

Norintiems dalyvauti Zoom platformoje, registracija vyksta iki spalio 20 d. 12 val. Lietuvos laiku. Norintiems dalyvauti gyvai, Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, registracija vyksta iki spalio 15 d.

Registracija į renginį ir programa

Kviečiame į spalio 27-28 d. vyksiančią nuotolinę studijų mugę, skirtą lietuvių diasporai - „Apie studijas, studijavimą ir galimybes pasaulio lietuviams Vytauto didžiojo universitete“.

Registracija į spalio 27 d.renginį

Šioje mugėje sužinosite apie:

 • Formalių ir neformalių studijų galimybes Vytauto Didžiojo universitete;
 • Galimybes studijuoti nuotoliniu būdu;
 • Galimybes pasinaudoti VDU siūlomomis tarptautiškumo galimybėmis (praktikos, mainai, stažuotės);
 • Artes liberales principą renkantis studijas (gretutinės, individualios studijos);
 • Studijavimo lietuvių ir anglų kalbomis galimybes;
 • VDU ir Lietuvos valstybės teikiamą paramą užsienio lietuviams, bei stipendijas studentams, tiriantiems lietuvių migracijos ir diasporos procesus;
 • Gyvai išgirsite fakultetų prisistatymus, galėsite užduoti klausimus ir iš karto gauti atsakymus apie rūpimas studijų programas;
 • Lietuvių kalbos, kultūros bei istorijos studijų galimybes;
 • VDU studijuojančių pasaulio lietuvių patirtis.

Renginį organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas.

Programa

Studijų mugė vyks nuotoliniu būdu.

Spalio 27 d., 15-17 val. Lietuvos laiku. - lietuvių kalba.

Spalio 28 d., 15-17 val. Lietuvos laiku, anglų kalba.

Registracija į spalio 27 d. renginį

Jeigu norėtumėt gauti informacijos apie šiuos renginius į savo el. paštą, (registracijos informaciją, renginių nuorodas, programas) kviečiame mums apie tai pranešti užpildant šią formą.
  VDU – diasporinis universitetas

  Nuo pat 1989 m. VDU veikė ir buvo atpažįstamas kaip diasporinis universitetas. Bene kiekviename fakultete megzti glaudūs ryšiai su lietuvių išeivijos mokslininkais ir kūrėjais bei vykdyti projektai buvo bendro Lietuvos ir išeivijos mokslininkų darbo rezultatas.

  Per šį laiką į universiteto bendruomenę įsiliejo tokie pasaulio lietuviai kaip Algirdas Avižienis, Bronius Vaškelis, Liucija Baškauskaitė, Arvydas Žygas, Milda Danytė, Viktorija Skrupskelytė, Algis Mickūnas, Birutė Galdikas, Emilija Sakadolskienė, Romas Vaštokas, Violetta Parutis, Dovilė Budrytė ir daug kitų. Organizuoti lietuvių kalbos ir kultūros kursai, mokymai lituanistinių mokyklų mokytojams, pradėtas vykdyti Baltistikos centrų projektas, vyko vasaros kursai ir stažuočių programa pasaulio lietuviams.

  Nuo 2013 m. universitete veikia Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) platforma, kurios svarbiomis veiklos kryptimis tapo Lietuvos visuomenei ir pasaulio lietuvių bendruomenei skirta diasporinis ugdymo programa, skatinimas domėtis pasaulio lietuvių istorija, dėmesys pasaulio lietuvių mokslininkų ir tyrėjų bendrabūviui, studentams, ugdyti ir ugdytis siekiantiems pasaulio lietuviams.

  Šiais metais, augant VDU ir partnerių, taip pat skiriančių ypatingą dėmesį lietuvių diasporos reikalams, sinergijai, spalio mėnesio renginių ciklu siekiama ugdyti ir stiprinti suvokimą, kad lietuvių diaspora yra Lietuvos dalis.