PLU simpoziumo pranešimai

Laisvė ir jos formos

2023-01-14

„Laisvės idėja šiandien vėtoma pasaulio skersvėjuose. Vakaruose – vienaip, Rytuose – kitaip. Nuo Renesanso laikų ir nuo John Lock daug vandens nutekėjo. Ar nenu...

Laisvės formos diasporų istorijoje

2023-01-14

VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumo sesija „Laisvės formos diasporų istorijoje“. Moderuoja: Dr. Egidijus Balandis, Vytauto Didžiojo universitetas, Lie...

Kas neša liepsną, kai aplink tamsu? Lietuvos universiteto tradicija Lietuvoje ir išeivijoje

2023-01-14

Lietuvos universiteto įsikūrimo motyvai, istorija ir susiklosčiusios tradicijos lėmė išvietintomis sąlygomis kuriamo „egzilio universiteto“ turinį, ypatumus ir ...

Švietimo realybė virtualizacijos akivaizdoje

2023-01-14

Virtualizacija, kaip neapčiuopiama realybė, neatstos to, kas yra apčiuopiama, tačiau ką reiškia gyventi realybėje, kurioje tai, kas yra apčiuopiama, netenka rei...

Antrosios simpoziumo dienos refleksija

2023-01-14

VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumo antrosios dienos refleksija. Dalyvauja: Rimas ČUPLINSKAS, Bonos universiteto (Vokietija) absolventas, Lietuva, dr....

Klestėjimas nenuspėjamumo sąlygomis

2023-01-14

Sesijoje buvo kviečiama diskutuoti: ar didėjantis nenuspėjamumas šiandieniame pasaulyje trukdo klestėti? Ar tampame atsparesniais, ar trapesniais? Kaip / ar mok...