Jonas Pajaujis – nuo Štuthofo iki Gotlando

Video menininko Henriko Gulbino filmas apie Joną Pajaujį, žymų lietuvių išeivijos veikėją, aktyviai dalyvavusį visuomeniniame Švedijos lietuvių gyvenime. J. Pajaujis vadovavo Švedijos lietuvių bendruomenei, buvo „Pragiedrulių“, 1947–1948 m. Švedijoje leisto periodinio leidinio, redakcijos nariu. J. Pajaujo nuopelnai įvertinti ir Lietuvoje: 2000 m. jis apdovanotas LDK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

Pagal santakoskaimas.lt

J. Pajaujį kalbina Lietuvos ambasadorė prie UNESCO, rašytoja ir vertėja Ugnė Karvelis.