Antanas Mončys – „Paryžiaus mokyklos“ skulptorius

Video menininko Henriko Gulbino filmas apie Paryžiuje gyvenusį ir kūrusį lietuvių menininką Antaną Mončį.
Skulptorių kalbina Lietuvos ambasadorė prie UNESCO, rašytoja ir vertėja, Ugnė Karvelis.

“Antanas Mončys yra vienas iš didžiųjų Paryžiaus artistinio salyno skulptorių: tačiau jo pasibaisėjimas reklama ir nuolaidomis, o taip pat ir būtinumas kurti vienam, padaro jį užsispyrusiu nežinomuoju. Tuos, kurie jį vistik suranda, jis atšaldo savo polėkio būti žinomu stoka ir, su užsispyrimu, tylumoje, jisai pamažu vysto savo pastoviai įdomėjančius kūrinius. Jo artimieji – draugai, klientai, kolekcininkai – vertina jį taip, kaip vertinami žmonės, kurie kartu ir stebina, ir sukrečia: Mončys dirba, o visa kita – vien kalbos”

/ Parašė Barthélémy, iš prancūzų kalbos išvertė Algirdas J. Greimas/

Pagal: antanasmoncys.com