Simpoziumas

Jaunius Špakauskas: „Laisvė yra pasirinkimas“.

2022-03-26

Jauniaus Špakausko tekstas, publikuotas 2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto laikraštyje. „Žinoma, aš nemanau, jog laisvė tėra atsakomybė, bet be pastarosios b...

Jūratė Litvinaitė: „Mokykla kaip trečioji erdvė“.

2022-03-26

Jūratės Litvinaitės 2020 m. „Santaros-Šviesos“ suvažiavime skaitytas pranešimas apie šiandienos mokyklą ir mokytoją. „Įvairiuose tekstuose, kasdieniame kalbėjim...

Giedrius Globys: „Ideologiniai akademinių skautų ieškojimai išeivijoje

2022-03-26

Istoriko Giedriaus Globio straipsnis apie Akademinių skautų veiklą išeivijoje. Tekstas publikuotas žurnale „Oikos“.  „Baigiantis Antrajam pasauliniam karui iš L...

Mykolas Drunga apie VDU bendruomenės užduotį

2022-03-26

Mykolo Drungos tekstas, publikuotas 2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto laikraščio redaktoriaus užrašuose. „Bendruomenės sąvokai lietuvių savimonėje ypač dide...

Lietuvos universiteto kūrimo kelias dokumentų rinkinyje

2022-03-26

700 puslapių apie šešis tarpukario metus. Tiek po archyvus išsibarsčiusių istorinių dokumentų surinko Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) istorikas Kęstutis Raš...

Rimas Čuplinskas: „Laisvė, drausmė ir pilietiškumas“.

2022-03-26

2020 metų „Santaros-Šviesos“ suvažiavime skaitytas filosofo Rimo Čuplinsko pranešimas apie teisę COVID-19 pandemijos metu. „2020 metų COVID-19 pandemija ir dėl ...

Mykolas Drunga: „Kas Dievo duota ir žmogaus išsikovota“.

2022-03-25

Mykolo Drungos tekstas, publikuotas 2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto laikraščio redaktoriaus užrašuose. „Taigi – yra ar nėra laisvė prigimtinė? Sakyčiau, k...

Lietuvos universiteto kūrimasis muziejaus saugomuose dokumentuose

2022-03-25

Lietuvos švietimo istorijos muziejus parengė virtualią parodą „Prisimenant Lietuvos universitetą“. Parodos rengėjai: „Lietuvos švietimo istorijos muziejuje saug...

Diskusija. Lietuva, Ukraina ir pasaulis – nuotolinių studijų patirtys ir galimybės

2022-03-25

Ruošiantis šį spalį vyksiančiam VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumui, kviečiame diskusijai apie nuotolinių studijų patirtis Lietuvoje ir pasaulyje. Di...