Mykolas Drunga: „Kas Dievo duota ir žmogaus išsikovota“.

2022-03-25

Mykolo Drungos tekstas, publikuotas 2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto laikraščio redaktoriaus užrašuose.

„Taigi – yra ar nėra laisvė prigimtinė? Sakyčiau, kad vienu atžvilgiu vis dėlto ne. Žmonijos istorijoje laisvė yra anomalija. Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje bent jau politinė ir socialinė laisvė yra, jei ne pastarojo šimtmečio, tai vos kelių paskutiniųjų amžių pasiekimas, o daug kur, ypač už Vakarų pasaulio ribų, jos ir dabar visai nėra ar yra labai mažai. Žurnalistinė laisvė irgi įsigalėjo tik nuo XIX a. keliose Vakarų šalyse. Prigimtinis yra nebent laisvės troškimas. Taip bent teigiama JAV Nepriklausomybės deklaracijoje. Bet tarp troškimo ir tikrovės (kaip tik ką sakėme) žiojėja didžiulė praraja.

Prancūzų revoliucijos gerbėjų ir G. W. F. Hegelio nuomone, žmonija po truputį tą prarają įveikia, žengia į visišką politinę ir socialinę laisvę, ją pati išsikovodama. O jeigu jie klysta? Argi nėra tokios laisvės (…), kurią žmogus jau turi net ir visiško politinės bei socialinės laisvės trūkumo sąlygomis? Argi nėra tokio dalyko, kaip asmens dvasinė laisvė, kurią jis gali liudyti net kalėjime, net koncentracijos stovykloje, pvz., netapdamas gyvuliu, išdaviku, nepasiduodamas, išlaikydamas vidinę rezistenciją? Žinoma, kad taip…skaityti daugiau.

Artėjant VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumui, kviečiame susipažinti su jau publikuotais aktualiais tekstais ir paskaitomis.