Rimas Čuplinskas: „Laisvė, drausmė ir pilietiškumas“.

2022-03-26

2020 metų „Santaros-Šviesos“ suvažiavime skaitytas filosofo Rimo Čuplinsko pranešimas apie teisę COVID-19 pandemijos metu.

„2020 metų COVID-19 pandemija ir dėl jos kilusi krizė globaliai palietė kone kiekvieną asmeninio ir visuomeninio gyvenimo aspektą. 25 milijonai užkrėstų, beveik milijonas aukų. Visas pasaulis jau dabar jaučia karantino sukeltas ekonomines pasekmes, kurios galimai dar ir paūmės. Ši krizė taip pat išryškino sunkiai apčiuopiamus arba palyginamus faktus apie skirtingų valstybių valdymo struktūras, jų efektyvumą, piliečių pasitikėjimą savo valdžia, valdžios pasitikėjimą savo piliečiais, žmonių tarpusavio solidarumą, apie piliečių drausmingumą bei kai kuriais atvejais jų ryžtą ginti savo pilietines laisves. Apie bendrą demokratijos sampratą ir galop apie skirtingose valstybėse vyraujančią politinę kultūrą. Ne mažiau svarbu – pandeminė krizė globaliai išprovokavo žmones diskutuoti apie žmogaus orumą, asmeninių laisvių svarbą ir valstybės pareigą šias laisves ginti bei teisę reikalui esant jas riboti.“

Artėjant VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumui, kviečiame susipažinti su jau publikuotais aktualiais tekstais ir paskaitomis