Mykolas Drunga apie VDU bendruomenės užduotį

2022-03-26

Mykolo Drungos tekstas, publikuotas 2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto laikraščio redaktoriaus užrašuose.

„Bendruomenės sąvokai lietuvių savimonėje ypač didelio postūmio davė pokario išeivija. Netekę savo valstybės, rusų ir jų pakalikų stalinistų išvaryti iš jos, šie išeiviai nenorėjo likti anoniminių individų mase, bet būrėsi į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę – ne Bendriją (tai dabar populiaresnis žodis) – o būtent Bendruomenę. Kai nebeturi savosios valstybės, kurioje gimei ir užaugai, o toje, kuri tave priėmė ir priglaudė, dar jautiesi pakankamai svetimas ir negali joje tenkinti visų savo poreikių, kad save adekvačiai realizuotumei, – Bendruomenės idėja atrodo itin palaiminga. Tai kaip tik tas socialinis organizmas, kurį toliau atsidūręs nuo savo tėvynės stengiesi sukurti ir išpuoselėti, kad šiame tau tarsi valstybę atstojančiame darinyje galėtumei jaustis jaukiai, tarp savųjų…skaityti daugiau.

Artėjant VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumui, kviečiame susipažinti su jau publikuotais aktualiais tekstais ir paskaitomis.