Jaunius Špakauskas: „Laisvė yra pasirinkimas“.

2022-03-26

Jauniaus Špakausko tekstas, publikuotas 2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto laikraštyje.

„Žinoma, aš nemanau, jog laisvė tėra atsakomybė, bet be pastarosios būtis jau virsta anarchija, netvarka, visa apimančiu chaosu, sumaištimi ir nevaldoma baime – nors visa tai ir nėra mūsų pokalbio tema. Mano apgailestavimui, dauguma laisvę supranta kaip tam tikro maišto, sąjūdžio ar revoliucijos nulemtą būseną, kurią kartą pasiekęs amžiams nusimeti kalinio grandines ar vergo pančius. Kur kas rečiau išmintingųjų suvokiama, kad laisvė nėra prigimtinė ar aplinkos padiktuota statiška žmogaus būsena – laisvė yra procesas. Pati brangiausia esti iškovota laisvė – ta, kurios niekas už dyką neatiduoda. Tokia laisvė, kaip ir visa kita tokio žmogaus gyvenime, tuomet turi didelę vertę, visai kaip sunkiu savo paties darbu uždirbti pinigai, o ne trivialioje loterijoje laimėti rupios duonos skrudintuvai. Nelyginamai mažiau mums kainuoja laisvė, kurią kažkas mums dovanoja – didžiumai neretai nesuprantama tokios aukos kaina. Galbūt nesuprantama dėl to, jog laisvę turintieji nežino, ką reiškia gyventi vergovėje. Pastarojoje baisiausi ne kalinio pančiai, o tai, ką šie su žmogiškumu padaro…skaityti daugiau.

Artėjant VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumui, kviečiame susipažinti su jau publikuotais aktualiais tekstais ir paskaitomis.