Vytauto Kavolio vardo tarpdisciplininė profesūra

2021-11-09

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia lietuvių diasporos dėstytojus trumpalaikiams vizitams pagal Vytauto Kavolio vardo tarpdisciplininės profesūros vizitų programą.

V. Kavolio tarpdisciplininė profesūra – tai bendradarbiavimo programa, skirta kviestinių lietuvių diasporos dėstytojų vizitams Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Ja siekiama stiprinti tarpdisciplininį požiūrį studijų programose ir ryšius su lietuvių diasporos akademine bendruomene.

Tęsdamas diasporinio universiteto tradicijas (nuo 1989 m.) VDU siekia skatinti ne tik intelektualinio kapitalo mainus tarp Lietuvos ir išeivijos, bet ir pasaulio lietuvių akademinės ir intelektualinės bendruomenės bendrabūvį. Tokių tikslų vedinas VDU kartu su partneriais 2019 m. organizavo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, 2022 m. Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumą, nuo 2021 m. spalio mėnesį paskiria lietuvių diasporai ir jos pažinimui.

Įsteigtos V. Kavolio profesūros atveju, bendrabūvio kūrimo, žinių ir patirčių mainų ašimi tampa studijų tarpdiscipliniškumas, artes liberales principai ir V. Kavolio požiūris į mokslą ir studijas.

Siekiant ugdyti studentų tarpdisciplininį mąstymą, propaguoti kavoliškąjį savęs atradimo principą bei sukauptų žinių sklaidą bendruomenėje, vizitų programų turiniai siūlomi skirtingų disciplinų studentams.

2–3 savaičių trukmės vizito programa gali būti sudaroma iš paskaitų, seminarų, kūrybinių dirbtuvių ar konsultacijų skirtingose VDU studijų programose, iš viešų renginių bei atskiro intensyvaus studijų dalyko konkrečioje studijų programoje.

Lietuvių diasporos dėstytojai kviečiami pagal prioritetines profesūros programos kryptis (jungtis):

  • Istorijos, literatūros ir akademinio rašymo jungtis;
  • Diasporos ir migracijos sociologijos, antropologijos, istorijos ir politikos jungtis;
  • Aplinkosaugos, kultūros, lyginamųjų civilizacijų, psichologijos jungtis;
  • Organizacinės kultūros, menų, politikos jungtis;
  • Žmogaus teisių, istorijos, filosofijos, informacinių sistemų jungtis;
  • Meno ir mokslo, technologijų ir visuomenės studijų jungtis;
  • Darnios plėtros, skaitmeninių transformacijų, kūrybingumo ir inovacijų jungtis.

Pagal profesūros nuostatus finansavimą numatoma skirti kviestinių lietuvių diasporos akademikų, turinčių docento, profesoriaus ar lygiavertes pareigas, vizitams.

Profesūros stipendijas įsteigė Danos Gedvilienės fondas, kurį administruoja Lietuvių Fondas.

Pagal Vytauto Kavolio tarpdisciplininę profesūros vizitų programą Vytauto Didžiojo universitete jau yra dėstę: filosofas prof. Saulius Geniušas, migrantologė dr. Violetta Parutis, antropologė prof. Eunice Blavascunas, politologas dr. Darius Udrys, technologijų filosofas dr. Martín Parselis, literatūrologė-kultūrologė Evelina Gužauskytė.

Pasiteiravimui rašykite el. paštu: ingrida.dacioliene@vdu.lt 

 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Join our newsletter!

Nurodytas el. paštas bus naudojamas tik naujienlaiškio tikslais.
Your email address will be used only for a newsletter purpose.