Prof. Eunice Blavascunas dėstymo vizitas VDU

2023-02-27

VDU Pasaulio lietuvių universiteto Vytauto Kavolio tarpdisciplininė profesūra pasitinka Danos Gedvilienės fondo viešnią Eunice Blavascunas, Whitman koledžo Walla Walla, Vašingtone, antropologijos ir aplinkos studijų docentę.

Po 20 metų trukusių Belovežo girios konflikto Lenkijoje tyrinėjimų – konflikto, kuriame dalyvavo miškininkai, nacionalinio parko darbuotojai, ekologijos aktyvistai, vietos žmonės ir biologai, profesorė Blavascunas nori pasidalinti įžvalgomis apie tai, kaip mąstyti lyginamosiomis perspektyvomis, ypač kai dirbama organizacijose, kuriose dominuoja tvirtas ir istorinis supratimas apie tai, kas geriausia gamtai.

Lietuvių kilmės Amerikos antropologė Eunice Blavascunas Belovežo girios regione lankėsi ir gyveno 1995–2017 metais, bendravo su miškininkais, biologais, ekologijos aktyvistais ir vietiniais gyventojais. Anot profesorės, šiuo laikotarpiu vyko tapatybės pokyčiai, kai individų lygmenyje buvo bandoma reformuoti visuomenę po komunizmo žlugimo. E. Blavascunas stebi šiuos pokyčius, ypač atsižvelgdama į ekscentriškos ir garsios biologės, daktarės Simonos Kossak, gyvūnų teisių aktyvistės, dirbusios Miškų tyrimų institute, veiklą. Ši tematika bus apžvelgiama kovo 22 d. viešoje paskaitoje How the Communist Past Troubled Relationships between Foresters and Biologists: The Białowieża Forest, Poland.

 

 

Prof. E. Blavascunas vizitą Vytauto Didžiojo universitete remia Vytauto Kavolio vardo tarpdisciplininė profesūros vizitų programa, o stipendiją įsteigė Lietuvių fondo administruojamas Danos Gedvilienės fondas. Kavolio tarpdisciplininė profesūra – bendradarbiavimo programa, skirta kviestinių lietuvių diasporos dėstytojų vizitams VDU. Ja siekiama stiprinti tarpdisciplininį požiūrį studijų programose ir ryšius su lietuvių diasporos akademine bendruomene.