Dr. Violetta Parutis Vytauto Didžiojo universitete

2022-12-15

Baigiantis rudens semestrui, vizitą Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedroje baigė ir migrantologė, Socialinių ir ekonominių tyrimų instituto (Esekso universitetas, Jungtinė Karalystė) tyrėja, longitudinio Jungtinės Karalystės namų ūkių tyrimo UKHLS Understanding Society direktoriaus apklausoms asistentė dr. Violetta Parutis

Mokslininkė yra pirmoji Vytauto Kavolio vardo tarpdisciplininės profesūros vizitų programos dalyvė. Vizitą Vytauto Didžiojo universitete tyrėja pradėjo dar pavasarį, balandžio 12 d., nuotoliniu seminaru „Lenkų ir lietuvių migracija į Jungtinę Karalystę: iššūkiai ir patirtys“. Remdamasi solidžia migracijos tyrimų patirtimi, mokslininkė seminare pristatė lenkų ir lietuvių migracijos į Jungtinę Karalystę, jų šalims įstojus į ES, tyrimų perspektyvas. Jų kelią nuo buvimo atvykėliu iki tapsmo integruotu vietinės bendruomenės nariu ir transnacionaliu piliečiu bei svetimšaliu, sugrįžusiuoju ar globaliu piliečiu po įvykusio „Brexit“ proceso.

Gegužės 9–12 d. įvyko itin didelio tyrėjų ir įvairių studijų pakopų studentų dėmesio sulaukęs keturių metodologinių seminarų ciklas „Apklausų rengimo ir įgyvendinimo teorija ir praktika“. Seminaruose tyrėja išsamiai supažindino su skirtingomis teorinėmis diskusijomis ir praktiniais apklausų rengimo ir įgyvendinimo principais, duomenų rinkimo būdų skirtumais ir jų poveikiu apklausos klaidoms, šių problemų sprendimo būdais, apklausos valdymo etapais, kontrolės procedūromis, etiniais įsipareigojimais, alternatyviais duomenų rinkimo metodais ir naujovėmis. Tyrėja taip pat dalinosi gausiais apklausos metodo taikymo pavyzdžiais ir įvairiais eksperimentais, atliekamais įgyvendinant Jungtinės Karalystės longitudinį namų ūkių tyrimą UKHLS Understanding Society.

Rudens semestre – spalio 19–26 d. tyrėja skaitė paskaitų ciklą socialinių ir humanitarinių mokslų bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų pakopų studentams. Šios paskaitos apėmė įvairių interviu metodo technikų (asinchroninio ir sinchroninio interviu, biografinio interviu) sampratos ir praktinio taikymo galimybių aptarimą.

Spalio 18 d. tyrėja surengė dar vieną seminarą [I would leave again] only over my dead body!“: Return or double return migration among Lithuanian and Polish (re)migrants“, skirtą grįžtamajai migracijai. Anot tyrėjos, nors grįžtamosios migracijos tyrimų ir daugėja, tačiau vis tik mažai žinoma apie tai, kas vyksta emigrantams sugrįžus. Seminare mokslininkė aptarė tyrimo, kuriame analizuoti grįžusiųjų iš emigracijos lenkų ir lietuvių planai dalyvauti tolesniame mobilume, rezultatus.

Dr. Violettos Parutis vizitą Vytauto Didžiojo universitete remia Vytauto Kavolio vardo tarpdisciplininė profesūros vizitų programa, o stipendiją įsteigė Lietuvių fondo administruojamas Danos Gedvilienės fondas. Kavolio tarpdisciplininė profesūra – bendradarbiavimo programa, skirta kviestinių lietuvių diasporos dėstytojų vizitams VDU. Ja siekiama stiprinti tarpdisciplininį požiūrį studijų programose ir ryšius su lietuvių diasporos akademine bendruomene.