Dr. Dariaus Udrio dėstymo vizitas VDU

2023-03-21

Maloniai kviečiame į Vytauto Kavolio tarpdisciplininės profesūros ir Danos Gedvilienės fondo svečio dr. Dariaus Udrio paskaitas Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Balandžio 17-28 d. D. Udrys skaitys paskaitas VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete specialiojo kurso „Liberalizmas ir jo kritika“ studentams bei Humanitarinių mokslų fakultete.

Dėstymo programa

Kurse „Liberalizmas ir jo kritika“ bus siekiama apžvelgti liberalios politikos praktinę ir teorinę evoliuciją, jos istorinius ir šiandieninius iššūkius bei alternatyvas. Kurso dalyviai bus kviečiami diskutuoti apie liberalių idėjų praktinį pritaikymą aktualiems klausimams.

Norintys šiame kurse dalyvauti laisvieji klausytojai, kviečiami registruotis el. paštu: info@pasauliolietuviai.lt.

Paskaitos VDU Humanitarinių mokslų fakultete vyks V. Putvinskio g. 23 – 101 ir nuotoliniu būdu, jos bus atviros plačiajai auditorijai:

  • Balandžio 18 d., 17.30 val. Kaip „prašvilpti“ laisvę: dešimt žingsnių iš politologijos vadovėlio.
  • Balandžio 25 d., 17.30 val. Liberalai JAV ir Europoje.

Balandžio 18 d. ir 25 d. viešų paskaitų Teams nuoroda.

 

Apie D. Udrį

Dr. Darius Udrys yra politologas, politikos mokslų daktaro laipsnį įgijęs Kalifornijos Claremont Graduate universitete. 2011 – 2015 m. ėjo Europos humanitarinio universiteto plėtros ir komunikacijos prorektoriaus pareigas; buvo Vilniaus miesto plėtros ir rinkodaros agentūros „GO Vilnius“ steigiamasis direktorius ir Kalifornijoje veikiančio Pilietinio švietimo centro plėtros direktorius bei programų vadovas.

2019 m. ir 2022 m. D. Udrys bendradarbiavo organizuojant VDU ir partnerių rengtus mokslo ir kūrybos simpoziumus, aktyviai dalyvavo kitose VDU Pasaulio lietuvių universiteto veiklose.

Darius Udrys gimė ir užaugo lietuviškoje šeimoje JAV, kur aktyviai prisidėjo prie lietuvybės palaikymo užsienyje: buvo Los Andželo lietuvių bendruomenės pirmininkas bei Los Andželo-Kauno miestų seserų programos vadovas, dirbo žurnalistu Laisvosios Europos radijo lietuvių redakcijoje Prahoje ir Lietuvos radijo korespondentu, vadovavo JAV Pilietinio švietimo centro programoms Rytų Europoje ir buvo šios viešosios įmonės plėtros direktorius.

Šiuo metu D. Udrys konsultuoja įmones komunikacijos ir santykių su vyriausybinėmis organizacijomis klausimais, yra VDU Senato narys, atstovaujantis išeivijos mokslininkus bei Vilniaus universiteto komunikacijos partnerystės docentas.

Plačiau straipsnyje „Dr. D. Udrys: turime ne tik toleruoti, bet ir skatinti kritiką“.

 

Vizitą organizuoja VDU Pasaulio lietuvių universitetas ir VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas.
Dr. D. Udrio vizitą pagal Vytauto Kavolio vardo tarpdisciplininės profesūros vizitų programą Vytauto Didžiojo universitete remia Lietuvių fondo administruojamas Danos Gedvilienės fondas. Kavolio tarpdisciplininė profesūra – bendradarbiavimo programa, skirta kviestinių lietuvių diasporos dėstytojų vizitams VDU. Ja siekiama stiprinti tarpdisciplininį požiūrį studijų programose ir ryšius su lietuvių diasporos akademine bendruomene.