Filosofo prof. Sauliaus Geniušo vizitas VDU

2022-11-28

Spalio mėnesį Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Honkongo kiniškojo universiteto filosofijos profesorius Saulius Geniušas. Mokslininkas vedė paskaitas įvairių sričių studentams ir VDU bendruomenei kaip V. Kavolio tarpdisciplininės profesūros programos dėstytojas bei skaitė pranešimą VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziume.

S. Geniušas VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziume

Prof. Saulius Geniušas vizito metu aptarė kaip fenomenologinė filosofija ir fenomenologinis metodas gali būti naudojami analizuojant įvairius fenomenus: muziką, skausmą, karą, žmogaus ir gyvūno būtį. Taip pat svečias analizavo Hanso Georgo Gadamerio hermeneutinę filosofiją ir galimą jos pritaikymą istorijos ir kultūros tyrinėjimuose. Paskaitos buvo skaitomos filosofijos, istorijos ir antropologijos studentams. Susitikimuose su profesoriumi buvo parodyta, kad šiuolaikinis tarpdiscipliniškumas turi būti siejamas su filosofine refleksija, kai peržengiamos atskirų mokslo sričių ribos apmąstant mokslų prielaidas ir prietarus.

Simpoziumo metu prof. S. Geniušas kalbėjo apie produktyvią vaizduotę ir savirealizacijos formas nenuspėjamumo sąlygomis. Tyrėjas aptarė produktyviąją vaizduotę, kuri priešingai negu reproduktyvioji, neužsiima jau egzistuojančios realybės atkūrimu. Remdamasis Paul Ricœur, filosofas nurodė, kad produktyviąją vaizduotę galima studijuoti įvairiuose rėmuose. Pats S. Geniušas šiame pranešime pasirinko meninę prieigą. Pasak mokslininko, kalbėdamas apie produktyviąją vaizduotę P. Ricœur pateikė gausybę pavyzdžių iš tapybos istorijos, parodydamas, kad menas apskliaudžia aktualųjį pasaulį, bet tik tam, kad perkurtų realybę. Menas leidžia pamiršti supančią aplinką, tačiau ši užmarštis įgalina pamatyti pasaulį naujomis akimis.

Reziumuodamas, filosofas teigė, kad tapyba leidžia žiūrovui apleisti tikrąjį ir įžengti į neegzistuojantį pasaulį, kuriame jis sutinka kažką kito nei save patį. Jis būna taip paveiktas šio susitikimo, kad grįžus į tikrąjį pasaulį santykis su juo pačiu nebėra toks pats. Galiausiai produktyvioji vaizduotė yra ta sėkla iš kurios išauga savirealizacija.

V. Kavolio tarpdisciplininės profesūros programos vizitas prof. S. Geniušui suteikė galimybę apsilankyti ne tik VDU. Profesorius vedė dvi paskaitas apie skausmo fenomenologiją ir muzikos filosofiją ir savo alma materVilniaus universitete.

Šiame universitete prof. S. Geniušas baigė filosofijos bakalauro studijas, vėliau žinias gilino McMaster universitete Kanadoje, Kiolno universitete Vokietijoje. Disertaciją, kuriai buvo suteiktas Hans Jonas apdovanojimas, apsigynė New School universitete Niujorke. Prieš prisijungdamas prie Honkongo kiniškojo universiteto, dirbo James Madison universitete JAV, kaip asistuojantis profesorius.
Filosofas domisi hermeneutika, filosofinė antropologija, estetika, tačiau geriausiai yra žinomas fenomenologijos srityje. 2020 m. anglų kalba pasirodžiusi knyga „Skausmo fenomenologija“ (The Phenomenology of Pain, Ohio University Press) sulaukė didelio susidomėjimo ir buvo apdovanota prestižiniu Edward Ballard prizu, suteikiamu išskirtiniams darbams fenomenologijos srityje.
Prieš metus Lietuvoje buvo išleista naujausia S. Geniušo knyga „Kas yra skausmas?“ (2021, Phi knygos). Šią recenzavęs Dalius Jonkus sako, kad ji „vainikuoja autoriaus ilgamečius tyrinėjimus ir pratęsia „Skausmo fenomenologija“ įžvalgas“.1

Prof. Sauliaus Geniušo vizitą Vytauto Didžiojo universitete remia Vytauto Kavolio vardo tarpdisciplininė profesūros vizitų programa, o stipendiją įsteigė Lietuvių fondo administruojamas Danos Gedvilienės fondas. Kavolio tarpdisciplininė profesūra – bendradarbiavimo programa, skirta kviestinių lietuvių diasporos dėstytojų vizitams VDU. Ja siekiama stiprinti tarpdisciplininį požiūrį studijų programose ir ryšius su lietuvių diasporos akademine bendruomene.

 

1 Jonkus, D. 2022, „Understanding Pain“, Problemos, 101, 132–136. https://doi.org/10.15388/Problemos.101.11