Diskusijos

Knygos „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija” pristatymas

2018-03-22

2013 m. VDU Lietuvių išeivijos institute pristatyta istoriko prof. habil. dr. Egidijaus Aleksandravičiaus knyga „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija”...

Apvaliojo stalo diskusija su prof. John J. Chernoski

2018-03-21

Diskusija su prof. John J. Chernoski (JAV), organizacijos „Lietuvos Vyčiai“ nariu, Lietuvių išeivijos institute. JAV lietuvių Romos katalikų jaunimo organizacij...

Lietuvių diasporos ateities vaizduotė

2018-03-21

2018 m. vasario mėnesį Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje įvyko pirmasis Pasaulio lietuvių universiteto seminarų ciklo „Lietuvių diaspora prieš 10...

Užstalės diskusija „Artes liberales pasaulio krizės akivaizdoje“

2017-04-30

2015 m. balandžio 19 d. VDU Humanitarinių mokslų fakultete vyko pirmasis savo veiklą atnaujinusios Collegium Artes liberales susitikimas – Užstalės diskusija te...