Discussions

VMU World Lithuanian University Symposium 2022

2022-12-14

To commemorate the 100th anniversary of the University of Lithuania, Vytautas Magnus University (VMU) hosted the World Lithuanian University (WLU) Symposium tha...

Round table discussion with prof. John J. Chernoski

2018-03-21

Diskusija su prof. John J. Chernoski (JAV), organizacijos „Lietuvos Vyčiai“ nariu, Lietuvių išeivijos institute. JAV lietuvių Romos katalikų jaunimo organizacij...

LISS – Lithuanian student internship programme

2018-03-01

Lietuvių išeivių studentų stažuočių programa LISS, kuri buvo įkurta aktyvios JAV Lietuvių bendruomenės (JAV LB) narės, buvusios jos Krašto valdybos vykdomosios ...

Summer internship programme for Lithuanian diaspora

2018-02-28

Internship Program offers a practical opportunity for students to gain professional knowledge of their chosen field, learn or improve Lithuanian language skills...