Lietuvių diasporos ateities vaizduotė

2018 m. vasario mėnesį Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje įvyko pirmasis Pasaulio lietuvių universiteto seminarų ciklo „Lietuvių diaspora prieš 100 metų ir šiandien“ susitikimas. Renginio svečias – pirmasis atkurtojo universiteto rektorius, mokslininkas, VDU garbės profesorius prof. Algirdas Avižienis. Profesorius, kalbinamas prof. Egidijaus Aleksandravičiaus, dalinosi įžvalgomis apie lietuvių diasporos ateities vaizdinius ir perspektyvas. Renginys buvo skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti.

Diskusijoje aptariama:

  • pasaulio lietuvių akademinės bendruomenės gimimas DP stovyklose;
  • šios bendruomenės vaidmuo okupuotos Lietuvos atžvilgiu;
  • pasaulio lietuvių intelektualų ir akademikų vaizduotė;
  • pirmojo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo organizavimas;
  • dabartinės ir DP kartų mentalitetų skirtumai.