Diskusija: ar gerai suprantame išeivijos bangų skirtumus?

2018 m. kovo 27 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyko Pasaulio lietuvių universiteto surengta diskusija: ar gerai suprantame išeivijos bangų skirtumus ir kas lemia susikalbėjimą? Displaced persons (DP) ir naujoji kartos.

Jei DP kartą mes suprantame, nes ji yra toliau praeityje ir gali būti aprašyta pagal vakarietiškas kultūrinės veiklos formas, posovietinė pokolonialinė terpė yra mažai suprantama. Ji nėra aprašyta ir mes tik nuduodam, kad suprantam, kas tai yra. Ji yra neaiški.

Tai nebūtinai reiškia bloga, pasmerkta ar prarastoji.
Reikia būti stipriam, kad galėtum pasakyti – esu neaiškusis žmogus. Apie tai Vytautas Kavolis siūlė diskutuoti dar šeštajame praeito amžiaus dešimtmetyje.

Mes esame neaiškūs. Tad gal reikėtų palikti neaiškumą kaip mūsų turimą savybę, ieškoti aiškesnių generacijos bruožų ir kalbėti apie tai, kokie yra šių išeivijos kartų susikalbėjimo scenarijai?

Ar yra būdas harmoningai sujungti mūsų skirtybes?

Diskusijos dalyviai:

Darius Udrys, politikos mokslų daktaras (Claremont Graduate University), buvęs Los Andželo lietuvių bendruomenės pirmininkas
Mykolas Drunga, filosofijos daktaras, JAV lietuvių ir Lietuvos žurnalistas, (Vytauto Didžiojo universitetas)
Audrius Alkauskas, fizikos mokslų daktaras (Kauno technologijos universitetas)
Dovas Lietuvninkas, Čikagos lietuvių bendruomenės narys, Fulbright stipendiatas, tęsiantis trimito studijas Lietuvoje.

Moderuoja:
prof. Egidijus Aleksandravičius