Užstalės diskusija „Artes liberales pasaulio krizės akivaizdoje“

2015 m. balandžio 19 d. VDU Humanitarinių mokslų fakultete vyko pirmasis savo veiklą atnaujinusios Collegium Artes liberales susitikimas – Užstalės diskusija tema „Artes liberales pasaulio krizės akivaizdoje“. Renginyje dalyvavo diskusiją moderavęs prof. Egidijus Aleksandravičius, prof. Viktorija Skrupskelytė, prof. Algirdas Avižienis ir Thomas Aquinas College absolventas Vytautas Adomaitis. Prelegentai kartu su gausiai susirinkusiais ir gyvą dialogą užmezgusiais akademinės bendruomenės nariais – dėstytojais, studentais, tarnybų, centrų darbuotojais – aptarė artes liberales studijų idėjas, jų vietą VDU, plataus universitetinio išsilavinimo reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje.