Vasaros kursai „Refresh in Lithuania“ 2010-2013 m.

2018-02-19

Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių išeivijos instituto 2010 – 2013 m. organizuoti vasaros kursai „Refresh in Lithuania“, – buvo projekto „Pasaulio lietuvių akademija“ (Nr. LIT-2-75) dalis. Kursai buvo skirti visiems už Lietuvos ribų gyvenantiems lietuvių kilmės asmenims, norintiems atgaivinti ryšį su Lietuva ir lietuviškumu, siekiantiems pajausti šiandieninį Lietuvos aktualijų pulsą, pakeliauti po dar nematytus šalies kampelius, susipažinti su akademine universiteto bendruomene bei kartu atrasti, ką reiškia būti lietuviu pasaulyje.

Kursuose didelis dėmesys buvo skiriamas Lietuvos politinei, kultūrinei bei ekonominei ir socialinei situacijai. Akademinę kursų dalį papildo kultūrinė-pažintinė programa.

2010 m. liepos 5–16 dienomis Vytauto Didžiojo universitete šie vasaro skursai buvo surengti pirmą kartą.

Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Lietuvių išeivijos institutu vasaros kursų idėją ėmėsi įgyvendinti siekdami stiprinti lietuvių kaip diasporinės tautos savimonę, kur diasporinė tauta yra suvokiama kaip nedaloma Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančių, lietuviškų šaknų turinčių asmenų visuma, besidalinanti lietuvių tautos, kalba, kultūra bei istorija.

Mintis surengti vasaros kursus lietuviškos kilmės asmenims, gyvenantiems už Lietuvos ribų buvo brandinama ne vienerius metus. Vasaros kursų „Refresh in Lithuania“ idėjos autorius, Lietuvių išeivijos instituto vadovas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius teigė, jog tokio pobūdžio kursai „yra subrendęs ir ilgamečiu stebėjimu grįstas sumanymas. Tai originalus, kitų universitetų (išskyrus Airijos) menkai apčiuoptas veikimo kelias. Jis atliepia tolimos ateities iššūkius, leidžia spėti didelę bendrą naudą ir verčia VDU būti šiame kelyje pirmuoju”.

Pirmojoje kursų „Refresh in Lithuania“ sesijoje dalyviai siekė atsakyti į klausimus, ką reiškia būti lietuviu, koks yra pasaulio lietuvių tapatumas; dalinosi patirtimi apie tai, kaip buvo įsivaizduojama Lietuva prieš atvykstant ir koks įspūdis buvo pirmą kartą čia apsilankius; kokios yra jų šeimų migracijos istorijos, kiek dėmesio lituanistiniam ugdymui buvo skiriama, ir ką lietuvybė reiškia žmogui, gimusiam ir užaugusiam už Lietuvos ribų.

Kiti projekto „Pasaulio lietuvių akademija“ rezultatai:

  1. Diasporinė tauta: tarp šiandieninės Lietuvos ir lietuviškojo tapatumo. Migracijos politikos ir diasporos istorijos studentų praktikos mokomoji priemonė, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Kaunas, 2012
  2. Lietuvių diasporos istorijos ir migracijos politikos studijų metmenys. Metodinė priemonė, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Kaunas, 2010
  3. Vasaros kursų „Refresh in Lithuania” lankstinukas.