Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai tobulina kvalifikaciją diasporinio ugdymo srityje

2020-09-16

Rugpjūčio 21 d. prasidėjo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Pasaulio lietuvių universitete prasideda pirmą kartą rengiamas nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo kursas „Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai“. 2 ECTS apimties kursas skirtas Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams.

Vienas programos kūrėjų, Vytauto Didžiojo universiteto lektorius ir Academia cum laude koordinatorius istorikas Domas Boguševičius kalbėjo:

Šiandien, net būdami Lietuvoje nelabai gebame reflektuoti savo lietuvybę, ji suprantama kaip savaiminė, natūraliai susiformavusi duotybė. Tuo tarpu nuo XIX a. antrosios pusės lietuviai – viena labiausiai migruojančių tautų pasaulyje. Socialiniai tyrimai ir pagalbos vaikams ir jaunimui specialistų patirtis rodo, kad vaikai vis dažniau susiduria su emigracijos sukeltomis neigiamomis pasekmėmis, o paauglystės sulaukęs jaunimas dažnai svarsto apie emigraciją ir jei lietuviška tapatybė silpna dar būnant Lietuvoje, ateityje emigravęs žmogus patenka į savivokos „smegduobę“ – yra pasmerktas nesuprasti nei savęs, nei savo aplinkos. Todėl ugdant lietuviškąją tapatybę, dera atsigręžti į Vakarų pasaulio, kurio integrali dalis yra ir Lietuva, patirtį ir imtis ugdyti moksleivių savivoką gilinantis į šeimos istoriją.

Intensyvūs mokymai vyko rugpjūčio 21, 24-25 d., vėliau mokytojai studijuos individualiai, vyks nuotolinis darbas grupėje.

Mokymų metu pristatyta neformalaus ugdymo programa „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“, aptariamas diasporinio ugdymo aktualumas, lietuviškosios tapatybės iššūkiai, programos sandara bei praktiniai neformaliojo švietimo programos taikymo pavyzdžiai ir patirtys.

2019/2020 mokslo metais programa pirmą kartą buvo įgyvendinta Kauno r. Šlienavos pagrindinėje mokykloje, tad vertingos patirties sukaupusios mokyklos mokytojos Asta Skatikienė ir Jurgita Vingilienė tapo nuotolinio kurso konsultantėmis.

„Diasporinio ugdymo programa – kelionė savęs pažinimo link. Kiekvienas jos dalyvis neišvengiamai tampa mažuoju tyrinėtoju, bandančiu atrasti naujų faktų, įžvalgų, potyrių savo šeimos, giminės, gyvenamosios aplinkos, galiausiai lietuvių tautos istorijoje“,- dalinosi A. Skatikienė.

Daugiau nei 30 savaičių trunkantį kursą studijuoti panoro 7 mokytojai iš Lietuvos mokyklų ir 12 mokytojų iš užsienio lituanistinių mokyklų Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Estijoje, Vokietijoje ir Australijoje. Neformalaus ugdymo programą savo mokyklose 2020/2021 m. m. planuoja įgyvendinti didžioji dauguma kurso dalyvių.

„Tikimės, kad šis kursas, apimantis ir diasporinio ugdymo programos įgyvendinimą mokyklose, taps puikia galimybe Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams dalintis patirtimis, megzti draugystes, ugdyti ir stiprinti lietuvių kaip diasporinės tautos tapatumą“, – sakė VDU Pasaulio lietuvių universiteto koordinatorė, kurso ir programos rengėja Ingrida Celešiūtė.

 

Prenumeruokite naujienlaiškį ir kas mėnesį gaukite VDU Pasaulio lietuvių universiteto naujienas!