Diasporinio ugdymo programa mokykloms Vytauto Didžiojo universitete

2021-05-18

„Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ – tai Vytauto Didžiojo universiteto neformalaus ugdymo programa, skirta Lietuvos pagrindinėms, vidurinėms ir užsienio lituanistinėms mokykloms. Jos tikslas — stiprinti lietuviškąjį tapatumą ir ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos sampratą.

Programa sudaryta visiems mokslo metams ir yra skirta 6-7 klasių bei vyresnio amžiaus moksleiviams. Ji apima asmeninės genealogijos, šeimos, miesto, šalies istorijų ir lietuvių migracijos temas. Tokiu būdu siekiama ugdyti vaiko gebėjimą tapti savo šaknų tyrėju, sieti didžiuosius ir mažuosius pasakojimus, suvokti lietuvių pasklidimo pasaulyje istoriją ir šiandieninę situaciją.

2019 m. rugsėjo mėn. Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Kauno rajono Šlienavos pagrindine mokykla pradėjo vykdyti projektą „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“. Tai neformali diasporinio ugdymo programa, skirta Lietuvos vidurinių mokyklų 6-7 klasių moksleiviams. Jos tikslas – ugdyti vaikų gebėjimą sieti asmenines šeimos istorijas su šalies, miesto ar bendruomenės istorijomis, kurti mažosios tėvynės pasakojimą ir empatiškai pažvelgti į šeimos narių, esančių tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, gyvenimus, suvokiant, kokios istorinės ir kultūrinės aplinkybės formavo jų asmenybes bei asmeninius pasakojimus.

Programą sudaro 12 temų – apie 100 psl. pamokų aprašymų ir priedų, skirtų darbui klasėje gyvai arba nuotoliniu būdu visiems mokslo metams, užsiėmimus pravedant vieną kartą per savaitę. Priklausomai nuo klasės su kuria dirbama įsitraukimo, motyvacijos ir koncentracijos, viena tema gali būti išskaidyta į 3 ar net į 4 pamokas.

Užsiėmimai pradedami nuo vietos, kurioje vaikai gyvena, herojų atpažinimo ir jų istorijų. Tai gali būti vieno iš vaikų senelis, ar tos vietos bendruomenės narys, turintis „paslaptį“ – su šalies ar tos vietos reikšmingais įvykiais susijusią istoriją, kurią vaikai turi įminti, reflektuoti ir užrašyti, vėliau tyrinėjant savo šeimos narių istorijas, jų saugomas „paslaptis“.

2019 m. Šlienavos pagrindinėje mokykloje programa pradėta vykdyti su 6 klasės moksleiviais. Po pirmų užsiėmimų, programos dienoraštyje mokytoja paliko tokį atsiliepimą:

Pamokos pradžioje padarėme su mokiniais reflesiją apie svečių apsilankymą. Mokiniams labai patiko netradicinis pamokos formatas, jie jautėsi įsigilinę į istorijas. Po aptarimo dar diskutavome ar lengva būti herojumi, skaitėme Kruss istoriją apie Janą Janseną ir ledi Violetos išgelbėjimą. Mokiniams labai patiko istorija, leidau skaityti sutrumpintą istorijos versiją, spėliojome kokia bus istorijos baigtis. Mokiniai entuziastingai klausėsi ir diskutavo apie herojui tenkančią naštą. Trečioji pamokos dalis buvo kūrybinė. Mokiniai kiekvienas individualiai pasirinko istorinį įvykį – „paslaptį“ ir jį atvaizdavo, kurdami paveikslėlių istoriją, pašto ženklą arba sertifikatą. Klasėje mokiniai rinkosi įvairius variantus, sprendė ką ir kaip atvaizduoti. Veikla buvo intensyvi, tačiau iki galo nespėjome pabaigti, todėl tai liko kaip namų darbas. Taip pat namuose jie gavo užduotį pasidomėti ir atrasti šeimos paslaptį.

Kitos programos temos kviečia detaliau tyrinėti šeimos istorijas per tėvų ir senelių pasakojimus, daiktų, nuotraukų istorijas, kurti šeimos, vietos bendruomenės, miesto, šalies ir pasaulio įvykių laiko juostą, migravimų maršrutus, pasakojime apglėbiant lietuvių diasporą, pasaulyje išsisklaidžiusius šeimos ar artimos aplinkos narius.

Vienas programos kūrėjų, Vytauto Didžiojo universiteto lektorius ir Academia cum laude koordinatorius istorikas Domas Boguševičius kalbėjo:

Šiandienos lietuviškumo apibrėžtis ir gebėjimas ją formuotis yra sudėtingesni nei kada nors anksčiau. Tai lemia istoriškai paveldėtos traumos, karo metų ir pastarosios nepriklausomybės emigracijos banga, naujieji globaliojo pasaulio iššūkiai. Naujųjų tapatybės iššūkių akivaizdoje istorijos ir literatūros mokytojai paliekami vieni spręsti sudėtingas mokiniams kylančias savasties dilemas. Net būdami Lietuvoje nelabai gebame reflektuoti savo lietuvybę, ji suprantama kaip savaiminė, natūraliai susiformavusi duotybė. Tuo tarpu nuo XIX a. antrosios pusės lietuviai – viena labiausiai migruojančių tautų pasaulyje.

Socialiniai tyrimai ir pagalbos vaikams ir jaunimui specialistų patirtis rodo, kad vaikai vis dažniau susiduria su emigracijos sukeltomis neigiamomis pasekmėmis, o paauglystės sulaukęs jaunimas dažnai svarsto apie emigraciją ir jei lietuviška tapatybė silpna dar būnant Lietuvoje, ateityje emigravęs žmogus patenka į savivokos „smegduobę“ – yra pasmerktas nesuprasti nei savęs, nei savo aplinkos. Todėl ugdant lietuviškąją tapatybę, dera atsigręžti į Vakarų pasaulio, kurio integrali dalis yra ir Lietuva, patirtį ir imtis ugdyti moksleivių savivoką gilinantis į šeimos istoriją.

Programą, pagal Izraelio diasporinio ugdymo programos pavyzdį parengė VDU Pasaulio lietuvių universiteto bendradarbių komanda: Domas Boguševičius, Domas Lavrukaitis, Martynas Butkus, Ričardas Jaramičius, Ingrida Celešiūtė-Dačiolienė. 2019 m. ją įgyvendinti pradėjo Šlienavos pagrindinės mokyklos istorijos mokytojos, VDU migracijos istorijos ir diasporos politikos studijų absolventė, Asta Skatikienė ir Jurgita Vingilienė.

2020/2021 m. m. prie programos praktikų prisijungė mokytojai iš Kauno Vaišvydavos pagr. mokyklos, Dublino lituanistinės mokyklos „4 vėjai“, Kauno r. Neveronių gimnazijos, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus, Lavoriškių gimnazijos, Denijos ir Gandijos lituanistinės mokyklos, Ispanijoje, Airijos Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“, Alikantės lituanistinės mokyklos „Draugystė“, Jono Basanavičiaus progimnazijos, Australijos lituanistinės mokyklos „Baltų šalelė“ ir Hamburgo lituanistinės mokyklos „Abėcėlė“.

Programos „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ pagrindu yra parengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai.

Tai 2 ECTS apimties kursas skirtas istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, pilietinio, dorinio ugdymo mokytojams, bei užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams.