Mokytojai kviečiami tobulinti kvalifikaciją diasporinio ugdymo srityje

2020-06-11

2020 rugpjūčio 21 d.  Vytauto Didžiojo universitete prasidės nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo kursas mokytojams „Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai“. Registracija į kursą vyksta iki rugpjūčio 7 d.

Trukmė: 2020-08-21 – 2021-05-06 | Apimtis: 53 ak. val. (2 ECTS) | Kalba: Lietuvių | Kaina: 60 eur
Įgytų kompetencijų pripažinimas: Pažymėjimas arba akademinė pažyma

Apie kursą trumpai (PDF)

 

 

Šis kursas skirtas istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, pilietinio, dorinio ugdymo mokytojams, bei užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams. Jo metu mokytojai supažindinami ir apmokomi dirbti su Vytauto Didžiojo universiteto neformalaus ugdymo programa „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“.

Norint studijuoti, išankstinis pasirengimas ar žinios lietuvių diasporos istorijos ir migracijos srityse nėra būtinos.

„Mano šeimos istorijos Lietuvoje ir pasaulyje“ – tai Vytauto Didžiojo universiteto neformalaus ugdymo programa, skirta Lietuvos pagrindinėms, vidurinėms ir užsienio lituanistinėms mokykloms. Jos tikslas — stiprinti lietuviškąjį tapatumą ir ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos sampratą. 2019/2020 m. programa buvo įgyvendinama Kauno r. Šlienavos pagrindinėje mokykloje.

Programa sudaryta visiems mokslo metams (vienas užsiėmimas per savaitę) ir yra skirta 6-7 klasių moksleiviams. Ji apima asmeninės genealogijos, šeimos, miesto, šalies istorijų ir lietuvių migracijos temas. Tokiu būdu siekiama ugdyti vaiko gebėjimą tapti savo šaknų tyrėju, sieti didžiuosius ir mažuosius pasakojimus, suvokti lietuvių pasklidimo pasaulyje istoriją ir šiandieninę situaciją.

Programos aprašas

Vienas programos kūrėjų, Vytauto Didžiojo universiteto lektorius ir Academia cum laude koordinatorius istorikas Domas Boguševičius kalbėjo:

„Šiandien, net būdami Lietuvoje nelabai gebame reflektuoti savo lietuvybę, ji suprantama kaip savaiminė, natūraliai susiformavusi duotybė. Tuo tarpu nuo XIX a. antrosios pusės lietuviai – viena labiausiai migruojančių tautų pasaulyje. Socialiniai tyrimai ir pagalbos vaikams ir jaunimui specialistų patirtis rodo, kad vaikai vis dažniau susiduria su emigracijos sukeltomis neigiamomis pasekmėmis, o paauglystės sulaukęs jaunimas dažnai svarsto apie emigraciją ir jei lietuviška tapatybė silpna dar būnant Lietuvoje, ateityje emigravęs žmogus patenka į savivokos „smegduobę“ – yra pasmerktas nesuprasti nei savęs, nei savo aplinkos. Todėl ugdant lietuviškąją tapatybę, dera atsigręžti į Vakarų pasaulio, kurio integrali dalis yra ir Lietuva, patirtį ir imtis ugdyti moksleivių savivoką gilinantis į šeimos istoriją.“

 • 10 kontaktinių valandų su dėstytojais (paskaitos, diskusijos). Dėst. Ingrida Celešiūtė, Domas Boguševičius;
  • Kurso ir programos „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ pristatymas.
  • Diasporinio ugdymo aktualumas.
  • Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai.
  • Programos sandara.
  • Praktiniai neformaliojo švietimo programos „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ taikymo pavyzdžiai ir patirtys.
 • 37 val. savarankiškas darbas
  • Programos „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ temų analizė, taikymas praktikoje, refleksija
 • 6 val. darbas grupėje
  • Programos „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ temų pristatymas grupei, diskusija, patirčių analizė.

Paskaitos (nuotoliniu būdu arba gyvai):

 1. 2020 08 21, 9.00-12.00 val.
 2. 2020 08 24, 9.00-12.00 val.
 3. 2020 08 25, 9.00-12.00 val.

Darbas grupėje (nuotoliniu būdu arba gyvai):

 1. 2020 12 11, 9.00-12.00 val.
 2. 2021 04 22, 9.00-12.00 val.

Baigiamasis atsiskaitymas (nuotoliniu būdu arba gyvai):
2021 05 06

Savarankiškas darbas:
2020 rugsėjis - 2021 gegužė

 

Siūlomo kurso mokymosi programą sudaro teorinė ir praktinė dalys.

Teorinė dalis yra pristatoma kontaktinių valandų su dėstytojais metu. Ji apima kurso medžiagos, temų aktualumo analizę bei neformalaus ugdymo programos, skirtos mokykloms pristatymą ir analizę.

Praktinę kurso dalį sudaro 12 praktinių užduočių, kurios atitinka 12 programos „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ temų, kurių kiekviena gali būti išskaidyta į 2-3 pamokas.

Atliekant praktines kurso užduotis reikalinga analizuoti temų medžiagą, todėl prasmingiausia rinktis įgyvendinti programą ir temų analizę atlikti vadovaujantis praktine patirtimi.

 1. Teorines žinias apie neformalaus ugdymo programą, diasporinį ugdymą ir jo sąsajas su lietuviškosios tapatybės stiprinimu;
 2. Praktines žinias, kuriomis dalinsis programą Kauno r. Šlienavos pagrindinėje mokykloje 2019/2020 m. įgyvendinusios mokytojos;
 3. 3 dienų paskaitas, diskusijas ir refleksijas su kurso dėstytojais ir studijuojančiais įvairių sričių mokytojais;
 4. 2 dienų darbą grupėje, dalinantis patirtimis su programą įgyvendinančiais mokytojais (Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų);
 5. Nuotolines diskusijas su bendrakursiais ir dėstytojais per visą kurso laikotarpį;
 6. Kruopščiai parengtą neformalaus ugdymo programos „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ metodinę medžiagą, kuri bus prieinama ir laisvai parsisiunčiama iš VDU nuotolinių studijų platformos;
 7. Kurso dėstytojų konsultacijas.
 8. Įgytą kvalifikaciją įrodantį Vytauto Didžiojo universiteto pažymėjimą.

Kviečiame į Vytauto Didžiojo universiteto kvalifikacijos tobulinimo kurso mokytojams ir neformalaus ugdymo programos „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyjepristatymą, kuris vyks 2020 m. liepos 3 d. 10 val. (Lietuvos laiku), nuotoliniu būdu.

Pristatymo metu aptarsime:

 • programos tikslus ir struktūrą;
 • programos pritaikymo galimybes lituanistinėse mokyklose;
 • programos pritaikymo galimybes jaunesnių ir vyresnių klasių moksleiviams Lietuvos mokyklose;
 • įgyjamas mokytojo kompetencijas ir žinias;

Antroje susitikimo dalyje laiką skirsime klausimams-atsakymams.

Registracija

 

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo kursą vyksta iki rugpjūčio 7 d.

 

 

Kursą rengė:
VDU Švietimo akademija | VDU Pasaulio lietuvių universitetas