Laisvė ir jos formos

2023-01-14

„Laisvės idėja šiandien vėtoma pasaulio skersvėjuose. Vakaruose – vienaip, Rytuose – kitaip. Nuo Renesanso laikų ir nuo John Lock daug vandens nutekėjo. Ar nenutiko taip, kad kibernetinė mūsų būties dirva, pandemija ir priemonės jai ramdyti bei Rusijos agresija Ukrainoje, jau virtusi pasauliniu – mažų mažiausiai – jausmų karu, taip sujaukė laisvės erdvę, kad net nebežinia, kaip prie kalbos ir veiksmo sugrįžti?

Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumas turi būti tas laikas ir ta vieta, kurioje negali būti užmirštama, kas darosi su minties ir viešos raiškos laisve, kuri bent kelis šimtmečius buvo apsaugota akademinės autonomijos ir nepriklausomo mokslinio tyrinėjimo teise. Nėra jokia sensacija faktas, kad senos ir naujos politinės autokratijos, ypač Rytuose, tas laisves ir teises pažabojo. Šiandien dėl elektroninės priežiūros galios draudimo, sakyti kitaip nei valdžia nurodo, jau žengiama prie prievolės kalbėti tik tai ir tik taip, kaip iš viršaus nurodyta.

Tačiau skausmingas akademinės tradicijos ir viešosios erdvės lūžis jaučiamas ir senose Vakarų demokratijose. Įsibanguojančioje cancel culture ir socialinių tinklų jūroje ima siautėti kibernetinės minios (ne)teisingumas, kuris neretai visiškai sunaikina šiokią tokią tradicijoje nusistovėjusią darną tarp laisvės ir teisės. Nuo XVIII a. pabaigos pamatinė – bent jau Amerikos konstitucijos kūrėjų – nepriklausomo teismo su dora gynyba idėja viešojoje erdvėje ir akademiniame gyvenime ima išnykti. Net praeitis praranda savo laikmečio diktuotą autonomiją, o ją ignoruojant nuo postamentų verčiami paminklai herojams, kurie buvo savo laikų žmonių pripažinti, o mūsų – šalinami.

Laisvės, teisės, tikėjimo ir moralybės iššūkiai šiandien tampa svarbiausiomis temomis, kurios dėl savo sudėtingumo neįsileidžiamos į Twitterio lygio kalbėjimą. Tad gal Pasaulio lietuvių universiteto bendruomenė dar gali būti paskutiniai apkasai, kuriuose renkasi tie, kuriems tai rūpi.“

Egidijus Aleksandravičius, 2022

Atidarymo sesija: Laisvė ir jos formos

Prof. Egidijus ALEKSANDRAVIČIUSĮvadas (3 min.)
{{svg_share_icon}}
Domas BOGUŠEVIČIUSUniversitetai ir mąstymo laisvė (9 min.)
{{svg_share_icon}}
Prof. Gediminas KAROBLISIšraiškos laisvė (6 min.)
{{svg_share_icon}}
Dr. Judita SEDAITISLaisvė, tolerancija ir išlaisvinimas (9 min.)
{{svg_share_icon}}
Rimas ČUPLINSKASApie laisvę ir antitrapumą (12 min.)
{{svg_share_icon}}
DISKUSIJA (6 min.)
{{svg_share_icon}}

 

Tinklalaidę įgarsino Liveta Ūselė

Kviečiame klausytis ir kitų sesijų įrašų

Laisvės formos diasporų istorijoje
Kas neša liepsną kai aplink tamsu? Lietuvos universiteto tradicija Lietuvoje ir išeivijoje
Švietimo realybė virtualizacijos akivaizdoje
Antrosios simpoziumo dienos refleksija
Klestėjimas nenuspėjamumo sąlygomis

 

Už paramą įgyvendinant simpoziumo tinkalaidės idėją dėkojame: