Tapkite Draugijos pasaulio lietuviams pažinti nariu

2020-05-06

Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų ir absolventų iniciatyva įkurta Draugija pasaulio lietuviams pažinti (DPLP) kviečia prisijungti!

Kuo šiandien aktuali Draugija pasaulio lietuviams pažinti?

Jau keletą šimtmečių Lietuvos gyventojai yra neatsiejama tarptautinių masinių migracijos srautų dalis. Nors tikslių skaičių nežinome, už Lietuvos ribų gyvena šimtai tūkstančių lietuvių kilmės asmenų. Oficialioji statistika vien šiuolaikinės (po 1990 m.) emigracijos atstovų priskaičiuoja per 700 tūkst., o kur dar ankstesnių emigracijos bangų atstovai ir jų palikuonys.

Lietuvos gyventojai apie pasaulio lietuvius, jų istoriją, patirtis, paveldą ir šiandieną žino nedaug – jie vis dar nėra suvokiami kaip neatsiejama Lietuvos visuomenės ir kultūros dalis. Nors mokslinių tyrimų, iš pačių įvairiausių perspektyvų nagrinėjančių lietuvių išeiviją ir šiuolaikinius migracijos iš Lietuvos procesus, nestokojame; o įvairiuose Lietuvos vietovėse sutiktume ne vieną entuziastą, saugantį atmintį apie vieną ar kitą iš Lietuvos išvykusį kraštietį, vis dėlto šios žinios nepasiekia plačiųjų visuomenės sluoksnių.

Plačiau apie DULP ištakas.

Kokie yra Draugijos pasaulio lietuviams pažinti tikslai?
 1. Sukurti draugiją iš žmonių, kurie per muziejus, bibliotekas, universitetus, mokyklas suvokia, ką reiškia pasaulio lietuvijos solidarumo, kultūros pažinimo, tapatybės, bendrumo jausmo ugdymas.
 2. Siekti suburti pasaulio lietuviais besidominčiųjų tinklą, sukurti kanalus, kuriais būtų dalinamasi patirtimis ir žiniomis apie pasaulio lietuvių istoriją, kultūrą, šiuolaikinius migracijos procesus.
 3. Stengtis prisidėti prie solidarumo, bendrojo tapatumo ir ryšių tarp Lietuvoje ir išeivijoje gyvenančių lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių stiprinimo – nesvarbu, kada jų protėviai ar jie patys iš Lietuvos būtų išvykę, kokia kalba bekalbėtų ar kokį tikėjimą išpažintų.
 4. Stiprinti sampratą, kad išvykusieji ir jų palikuonys yra neatsiejama Lietuvos visuomenės, istorijos ir kultūros dalis.
Kokia yra Draugijos pasaulio lietuviams pažinti veikla?
 • Paskaitos apie pasaulio lietuvių istoriją ir šiandieną;
 • Renginiai, diskusijos, seminarai, susitikimai skirtingose Lietuvos vietos;
 • Išvykusiųjų (nesvarbu, ar tai būtų XIX a. emigrantų palikuonys, ar išvykusieji prieš pusmetį) migracijos istorijų surinkimas;
 • Bendradarbiavimas ir palaikymas darbus tų organizacijų ir institucijų (Lietuvos ir išeivijos lietuvių), kurių veiklos ir siekiai yra artimi draugijos išsikeltiems tikslams;
 • Rekomendacijų ir gairių Lietuvos politikos užsienio lietuvių atžvilgiu klausimais kūrimas.
Narystės sąlygos

Draugija yra atvira visiems besidomintiems lietuvių išeivijos istorija, kultūra, visiems, kuriems rūpi dabartiniai lietuvių migracijos procesai ir iššūkiai, lietuvių diasporinės tautos tapatumo stiprinimas. Siekiame į DPLP veiklą įtraukti ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir kitose Lietuvos vietose gyvenančius entuziastus.

Tikime, kad įsijungimas į DPLP veiklą gali būti įdomus ir naudingas ir užsienio lietuviams. Juk dažnas atvejis, kad vienoje šalyje gyvenantys lietuviai menkai pažįsta kitose šalyse gyvenančių tautiečių istoriją, paveldą bei šiuolaikines aktualijas, o naujai atvykusieji į kai kurias šalis net nenutuokia, kokia įdomi ankstesnių emigracijos bangų atstovų istorija.

DPLP nariu tampama:

 1. užpildžius narystės anketą;
 2. sumokėjus 10 eur metinį nario mokestį.

Nario mokestį (10 eurų) pervesti į Draugijos pasaulio lietuviams pažinti sąskaitą:
LT967300010160975454 (Swedbank)

Dėl draugijos veiklos ir narystės sąlygų galima kreiptis adresu: egidijus.balandis@vdu.lt arba pasaulio.lietuviai2019@gmail.com

Naujienas apie kitas DPLP veiklas kviečime sekti VDU Pasaulio lietuvių universiteto internetinėje svetainėje bei DPLP Facebook paskyroje.

DPLP pirmininkė ir valdyba

DPLP Lietuvos Registrų centre oficialiai įregistruota 2019 m. lapkričio 8 d.

Draugijos pirmininkės pareigas šiuo metu eina istorikė dr. Ilona Strumickienė. Į DPLP valdybos sudėtį įeina literatūrologijos profesorė Dalia Kuizinienė, istorijos profesorius Juozas Skirius bei diasporos istorijos tyrėjai dr. Giedrė Milerytė-Japertienė ir dr. Egidijus Balandis.

Kodėl svarbu burtis į draugijas?

Prof. Egidijus Aleksandravičius yra kalbėjęs: „kai mes nesame jokiose draugijose  ir draugystėse, tai ne tik demokratijos kokybė nukenčia, bet žmonės yra kaip benamiai. Kadangi senoji tradicinė bendruomenė yra suirusi, nebėra pilietinės sielos. Socialiniai tinklai užima buvusių draugijų vietą ir nors viena vertus, palaiko kažkokį saitą, kita vertus dideliu greičiu kuria imituojantį saitą. Robert D. Putnamas prieš keletą metų JAV kongrese  sakė: „jei tokiu greičiu tirps organizuotų, laisvanoriškų veiklų erdvė, tai yra bloga žinia demokratijos ateičiai““.

Kviečiame prisijungti visus, kuriems DPLP tikslai ir veikla atrodo įdomūs ir prasmingi.

 

 

Su geriausiais linkėjimais,
DPLP