Susibūrė Draugija pasaulio lietuviams pažinti

2020-02-03

2019 m. lapkričio 8 d. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų ir absolventų iniciatyva įkurta Draugija pasaulio lietuviams pažinti (DPLP).

Draugijos pirmininkė dr. Ilona Strumickienė pasakojo: „ Tarp išeivija, šiuolaikiniais migracijos procesais besidominčiųjų jau keletą metų sklandė mintis susiburti ir kartu stengtis, kad visuomenėje ne tik gausėtų žinių apie pasaulio lietuvius, bet ir stiprėtų samprata, kad išvykusieji ir jų palikuonys yra neatsiejama Lietuvos visuomenės, istorijos ir kultūros dalis.

Pavadinimą šiam sambūriui parinkome prisimindami 1932-1940 m. veikusią Draugiją užsienio lietuviams remti, kuri ne tik palaikė ryšius su užsienio lietuviais, bet ir materialiai prisidėjo prie lietuviškos tapatybės išlaikymo tarp išvykusiųjų, o 1935 m. Kaune suorganizavo pirmąjį Pasaulio lietuvių kongresą. Sekdami prasmingos Draugijos užsienio lietuviams remti veiklos pavyzdžiu, tikimės ne tik suburti pasaulio lietuviais besidominčiųjų tinklą, tarpusavyje dalintis atradimais ir tyrimų rezultatais, skleisti žinias apie pasaulio lietuvius, bet ir prisidėti prie pilietinės visuomenės stiprinimo Lietuvoje bei solidarumo tarp gyvenančių Lietuvoje ir už jos ribų įtvirtinimo“.

Anot istorijos mokslų daktarės I. Strumickienės, jau keletą šimtmečių Lietuvos gyventojai yra neatsiejama tarptautinių masinių migracijos srautų dalis. Nors tikslių skaičių nežinome, už Lietuvos ribų gyvena šimtai tūkstančių lietuvių kilmės asmenų. Oficialioji statistika vien šiuolaikinės (po 1990 m.) emigracijos atstovų priskaičiuoja per 700 tūkst., o kur dar ankstesnių emigracijos bangų atstovai ir jų palikuonys.

Lietuvos gyventojai apie pasaulio lietuvius, jų istoriją, patirtis, paveldą ir šiandieną žino nedaug – jie vis dar nėra suvokiami kaip neatsiejama Lietuvos visuomenės ir kultūros dalis. Nors mokslinių tyrimų, iš pačių įvairiausių perspektyvų nagrinėjančių lietuvių išeiviją ir šiuolaikinius migracijos iš Lietuvos procesus, nestokojame; o įvairiuose Lietuvos vietovėse sutiktume ne vieną entuziastą, saugantį atmintį apie vieną ar kitą iš Lietuvos išvykusį kraštietį, vis dėlto šios žinios nepasiekia plačiųjų visuomenės sluoksnių.

Pirmasis DPLP renginys – diskusija „Kaip mūsų mokyklos pasitinka sugrįžtančius išeivijos vaikus?“ įvyko 2019 m. gruodžio 13 d.

 

Dėl draugijos veiklos ir narystės sąlygų galima kreiptis adresu: egidijus.balandis@vdu.lt arba pasaulio.lietuviai2019@gmail.com

Naujienas apie kitas DPLP veiklas kviečime sekti VDU Pasaulio lietuvių universiteto internetinėje svetainėje bei DPLP Facebook paskyroje.

Plačiau apie draugijos istoriją ir susibūrimą.