Diskusija: Kaip mūsų mokyklos pasitinka sugrįžtančius išeivijos vaikus?

Vaikų integracija švietimo sistemoje – aktuali tema grįžtamosios migracijos kontekste. Vienas iš esminių momentų lemiančių apsisprendimą grįžti – Lietuvos švietimo sistemos pasirengimas priimti ir integruoti sugrįžtančius išeivijos vaikus.

Su kokiais iššūkiais susiduria iš emigracijos grįžę vaikai ir jų tėvai, kokias galimybes jiems padėti turi mokytojai? Ką reiktų daryti, norint sumažinti emigracijos patirčių kuriamus barjerus? Kaip paversti šias patiritis privalumais mokantis, bandant suprasti lietuviškumo klausimus, bendraujant klasėje ar mokykloje?

Šie ir panašūs klausimai buvo diskutuojami susitikime, kurį rengė naujai įkurta „Draugija pasaulio lietuviams pažinti“. Ji vienija išeivijos istoriją, kultūrą ir paveldą išmanančius tyrėjus bei švietėjus ar tiesiog šia tematika besidominčius.

Renginyje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių reikalų departamento direktorius Marijus Gudynas, istorijos mokytojas, Vytauto Didžiojo universiteto lektorius Domas Boguševičius, matematikos mokytoja, edukologė Vilija Dabrišienė. Iš tėvų pusės kylančius lūkesčius ir pastebėjimus išsakys Irma Liauzun ir Viktorija Paulauskienė. Moderatorius – Norvegijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Gediminas Karoblis.