Studijos internetu ir nuotolinės studijos Vytauto Didžiojo universitete

2018-05-05

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia pasaulio lietuvius rinktis studijas internetu ir nuotoliniu būdu. Studijuokite atskirus dalykus, rinkitės bakalauro ir magistro programas, tobulinkite kvalifikaciją atvirose e-studijose.

Tai toks studijų būdas, kai studijų turinį lengvai galima pasiekti neatvykus į universitetą, o pasitelkus informacines, komunikacines ar ryšio technologijas. Studijuojant nuotoliniu būdu galima sąveikauti ir bendrauti su dėstytojais bei bendramoksliais sinchroniniu arba asinchroniniu būdu.

Nuotolinės studijos – tai studijų dalykai, kurie yra pritaikyti ir atestuoti nuotolinėms studijoms. Besimokantysis gali pasiekti studijų medžiagą nuotoliniu būdu, bendrauti ir bendradarbiauti su bendramoksliais, atlikti užduotis, studijų padaliniams leidus – atsiskaityti už studijų rezultatus, teikti grįžtamąjį ryšį bei klausimus, gauti paramą iš dėstytojo nuotoliniu būdu.

Atskiri dalykai internetu

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia rinktis atskirus nuotolinių studijų dalykus: užsienio kalbas, technologijų mokslus, menus, socialinius ir humanitarinius mokslus:

Bakalauro ir magistro studijų programos internetu
 • Švietimas ir informacinės technologijos (BA);
  • Švietimo ir informacinių technologijų studijų programa yra unikali, tarpkryptinė – ją baigusiems suteikiamas andragogikos ir taikomosios informatikos bakalauro diplomas.
 • Verslo administravimas (BA)
  • Šios verslo administravimo bakalauro studijų programos paskirtis (misija) – rengti plataus profilio verslo vadybos specialistus, sugebančių strategiškai mąstyti, reaguoti į besikeičiančią verslo aplinką ir galinčius dirbti vyraujančiose Lietuvoje smulkaus ir vidutinio verslo organizacijose./li>
 • Lyginamosios kultūrų studijos (MA); Priėmimo į magistrantūros studijas tvarka.
  • Lyginamosios kultūrų studijos skirtos norintiems tapti aukštos kvalifikacijos specialistais, išmanančiais Lietuvos ir Europos tradicines bei šiuolaikines etnines kultūras.
 • Sporto verslo vadyba (MA) anglų kalba.
  • Sporto verslo vadybos studijas, vykdomas anglų kalba, VDU rengia bendradarbiaujant su Eurolyga – jas baigusieji gali dirbti įvairiose sporto verslo organizacijose.
Atviros studijos - kvalifikacijos tobulinimas internetu

Atviros e-studijos – tai galimybė mokytis nuotoliniu būdu: savarankiškai, grupėje arba internetu.

Jeigu norite mokytis, didinti savo pranašumą profesinėje veikloje arba tiesiog tobulėti, siūlome išbandyti atvirą mokymąsi nuotoliniu būdu.

Galite rinktis norimos trukmės dalykus, mokymuisi savarankiškai ar grupėje, internetinėje erdvėje, prisijungus prie interneto iš bet kurios patogios vietos, bet kuriuo metu.

Mokytis nuotoliniu būdu – tai reiškia užsiregistruoti, sumokėti už mokymąsi, prisijungti prie virtualios mokymosi aplinkos, gauti konsultacijas vaizdo konferencijų būdu, parengti atsiskaitomasias užduotis ir gauti sertifikatą nuotoliniu būdu.

Galite pasirinkti dalykus mokymuisi nuotoliniu būdu. Dalykų trukmė – nuo 3 savaičių iki 4 mėnesių. Prie kiekvieno dalyko aprašo rasite informaciją apie dėstytojus, mokymosi planą, kontaktinių valandų skaičių, mokymosi pradžios ir pabaigos laiką, atsiskaitymo formas, mokymosi kainą.

Rinkitės dalykus iš technologijų, teisės, menų, socialinių mokslų bei kitų sričių. Dalykų pasiūla portale yra nuolat atnaujinama atliepiant visuomenės poreikius ir lūkesčius. Jeigu nerandate norimo mokytis dalyko, rašykite mums, esant galimybei sukursime jį specialiai Jums!
Mokymosi organizavimo būdai

Galite rinktis vieną iš dviejų mokymosi organizavimo būdų:

 1. Mokymasis grupėje. Pasirinkus mokytis dalyką grupėje, atkreipkite dėmesį į mokymų pradžios datą. Prasidėjus mokymams dalyke periodiškai vyksta dėstytojo paskaitos ir konsultacijos, kurios prilyginamos kontaktiniam laikui (vyksta sutartomis valandomis, realiu laiku). Jūs dalyvaujate paskaitose nuotoliniu būdu, atliekate dėstytojo pateiktas užduotis virtualioje mokymosi aplinkoje (gali būti numatomos grupinės veiklos), nuolat bendraujate su dėstytoju bei kitais besimokančiaisiais, gaunate dėstytojo grįžtamąjį ryšį. Pasibaigus mokymams dėstytojas organizuoja mokymosi rezultatų įvertinimą. Gavus sėkmingą įvertinimą, dėstytojo sprendimu, jums išduodamas sertifikatas.
 2. Mokymasis savarankiškai. Pasirinkus mokytis individualiai jūs gaunate prieigą prie mokymosi turinio ir, vadovaudamiesi dėstytojo parengtu mokymosi planu, mokotės savarankiškai. Kai nusprendžiate, kad dalyką įsisavinote, kreipiatės į dėstytoją (nurodytu el.paštu) ir susitariate dėl mokymosi rezultatų įvertinimo laiko. Gavus sėkmingą įvertinimą, dėstytojo sprendimu, jums išduodamas sertifikatas.

Mokymosi rezultatų pripažinimas

Pabaigus mokymąsi ir gavus sėkmingą mokymosi rezultatų įvertinimą, jums išduodamas Vytauto Didžiojo universiteto pažymėjimas, kuriame nurodomas dalykas, jo apimtis valandomis (bei ECTS atitikmuo, jei taikoma) bei įgytos kompetencijos.Mokymosi rezultatų pripažinimas

Asmuo, neišpildęs dalyko apraše nurodytų sąlygų arba negavęs teigiamo mokymosi rezultatų įvertinimo, gali gauti Vytauto Didžiojo universiteto pažymėjimą, kuris liudija apie jo(s) dalyvavimą mokymesi.

Plačiau apie nuotolines studijas.