Studentų stažuotės SIP

2018-03-12

Studentų stažuotės – tai praktinė galimybė užsienio jaunimui Lietuvoje įgyti ne tik savo studijuojamos srities profesinių įgūdžių, bet ir pramokti lietuvių kalbą ar patobulinti žinias bei artimiau susipažinti su šiuolaikine Lietuva.

Nuo 2010 m. VDU bendradarbiavo su JAV Lietuvių Bendruomene ir kuravo jų iniciatyva veikiančią Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programą. Per penkerius LISS veiklos metus iš JAV ir Kanados į Lietuvą buvo atvykę ir čia stažavosi 181 jaunuolis.

Tęsiant šią iniciatyvą, nuo 2014 m. plečiama dalyvių geografija – Pasaulio lietuvių universitetas į Kauną kviečia studentus ir iš kitų užsienio šalių („Summer Internship Program“ (SIP) programa).

SIP programos dalyviai nebūtinai turi kalbėti lietuviškai ar turėti lietuviškas šaknis – laukiami visi, susidomėję Lietuva ir galimybe čia įdomiai bei naudingai praleisti vasarą.

Stažuotojams pirmiausiai siūlomos įvadinės dienos VDU. Jų metu studentai turės galimybę klausyti universiteto profesorių paskaitų apie šiuolaikinės Lietuvos aktualijas, lankyti lietuvių kalbos pamokas bei dalyvauti specialiai jiems parengtoje kultūrinėje–pažintinėje programoje.

Praktikos vietos studentams surandamos atsižvelgiant į jų studijų kryptis. Stažuotes siūloma atlikti pas VDU socialinius partnerius – pradedant Kauno miesto savivaldos bei medicinos įstaigomis, baigiant meno muziejais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Sėkmingai atlikusiems praktikas bei apsigynusiems baigiamąjį darbą studentams VDU suteikia 6 akademinius kreditus (ECTS).

Programos trukmė – šešios savaitės.

Plačiau apie SIP

Registracija 2018