Studentų dėmesiui – migrantologijos studijų programa (nevykdoma)

2013-05-20

2013 m. gegužės 29 d. VDU Lietuvių išeivijos institute vyko atvirų durų diena, kurios metu būsimiems studentams buvo pristatyta magistrantūros pakopos Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos studijų programa.

Į šią studijų programą priimami humanitarinių ir socialinių mokslų studijų sričių bakalaurai bei asmenys, turintys šiose kryptyse jiems prilygstantį universitetinį išsilavinimą.

Programa yra tarpdalykinio (multidisciplininio) ir tarpkryptinio pobūdžio, tačiau su istorijos mokslo krypties perspektyvos ir dalykų dominavimu. Istorijos perspektyva šiuo atveju reikšmingai papildys iš politikos, sociologijos ir kitų socialinių bei humanitarinių mokslų bakalauro studijų į šią programą atėjusių studijuoti studentų ligtolinį prezentistinį (t.y., grynai dabarties perspektyva apsiribojantį) socialinių (migracijos) procesų supratimą.
Lietuvos užsienio politikai ir diplomatijos misijai įgyvendinti tokie diasporos žinovai yra labai reikalingi.

Plačiau apie studijų programą.