Pokalbis apie sportą išeivijoje su Laurynu Misevičiumi

2024-04-05

Sportas lietuvių išeivijoje nuo seno buvo ir yra bendruomenes telkiantis ir skirtingas kartas jungiantis veiksnys, leidžiantis įveikti pasaulėžiūrinius bei kitus bendruomenių vienybę skaidančius barjerus.

Per sporto organizacijų, klubų veiklą, žaidynes ir įžymybes kuriama lietuviška terpė išeivijoje, sudaranti galimybes bendrauti, megzti tarpusavio ryšius.

Apie tai kalbėjomės su Laurynu Misevičiumi – buvusiu ilgamečiu Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sporto Sąjungos (ŠALFASS) vadovu, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Sporto reikalų komisijos pirmininku.

Renginyje taip pat dalyvavo lengvaatletis, disko metikas Virgilijus Alekna, JAV lietuvių kilmės krepšininkas Derek Molis su dukra Cammie Molis, Pasaulio lietuvių sporto asociacijos prezidentas Valentinas Aleksa.

Pokalbį moderavo istorikas dr. Egidijus Balandis.

Diskusijos metu aptarėme sporto potencialą jungti diasporos lietuvius, kaip sportinės žaidynės leidžia užmegzti ryšius ir solidarumo saitus tarp skirtingose šalyse gyvenančių lietuvių ir svarstėme, kokias galimybes sportas teikia Lietuvos ir lietuvių diasporos bendradarbiavimui.

Pokalbis vyko kovo 22 d. VDU atstovybėje Vilniuje (L. ir F. Mockūnų erdvėje).