Paminėtos B. Kviklio 100-osios gimimo metinės

2013-11-05

Lapkričio 12 d. Lietuvių išeivijos institutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka – muziejus surengė žurnalisto, kraštotyrininko, kolekcionieriaus, ekonomisto, teisininko Broniaus Kviklio 100 metų jubiliejaus renginį.

Jame dalyvavo ir šviesios atminties išeivijos visuomeininką prisiminė prof. Algirdas Avižienis, žurnalistas dr. Mykolas Drunga, B. Kviklio dukra Rūta Kulikauskienė, istorikė prof Vaida Kamuntavičienė. Renginį moderavo prof. Edidijus Aleksandravičius.

Ta proga Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje – muziejuje (S. Daukanto g. 25, III aukštas) atidaryta paroda, kurioje rodomi gausios ir unikalios B. Kviklio kolekcijos eksponatai.
Apie Bronių Kviklį

Bronius Kviklys (1913–1990) buvo įvairių leidinių („Mūsų sportas“, „Kūno kultūra ir sveikata“, „Vytis“, „Mūsų Vytis“, „Ad Meliorem!“ ir kt.) redaktorius, Čikagos katalikiško laikraščio „Draugas“ bendradarbis, „Lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autorius. Jis net 32 metus dirbo išeivijoje kruopščiai rinkdamas iliustracinę bei faktinę medžiagą apie Lietuvos vietoves, bažnyčias, jos istoriją. B. Kviklys surinko įspūdingą lituanistikos archyvą, kuriame sukauptos vertingos spaudos, knygų, numizmatikos, filatelijos, fotografijų kolekcijos. Šis archyvas 1993 m. buvo perduotas VDU Išeivijos studijų centrui.

Ilgainiui B. Kviklys tapo atpažįstamas kaip žymus JAV lietuvių spaudos žurnalistas, kolekcininkas ir ekonomistas, kaip moralinio įsipareigojimo Lietuvai puoselėtojas. Emigracijoje surinktos įvairios medžiagos vaisius – tai fundamentalios studijos: septynių tomų veikalas „Lietuvos bažnyčios“ bei Bostone 1964–1968 m. išleista keturių tomų enciklopedija „Mūsų Lietuva“, kurioje skelbta informacija apie Lietuvos miestų, miestelių, žymesnių kaimų istoriją, demografiją, geografiją. 1984 m. Popiežius Jonas Paulius II-asis apdovanojo B. Kviklį aukso ordinu už nuopelnus vykdant švietėjišką veiklą.

Lietuvių išeivijos instituto inf.