Liūtas Mockūnas apie lietuvių išeiviją (video)

2023-10-31

2006 m. LRT laidoje „Kultūros kodas“ kalbintas išeivijos publicistas, mėnraščio „Akiračiai” redaktorius Liūtas Mockūnas. Laidoje diskutuota apie tris skirtingas lietuvių išeivijos bangas, kurias lėmė istorinės ir socialinės aplinkybės, Antrosios išeivių bangos, kuriai priklausė ir pats L. Mockūnas, veiklą, jų kultūrinio gyvenimo pokyčius atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje. Taip pat kalbėta apie lietuvių kalbos išlikimo galimybes išeivijoje, išeivių sukurtų kultūrinių vertybių likimą.

Laidos vedėjas – kultūrologas Almantas Samalavičius.

Pokalbis su Liūtu Mockūnu prasideda nuo 13:40 min.

Kviečiame registruotis į edukaciją „Kilnumo dvasia lietuvių diasporoje: L. ir F. Mockūnų pamokos“.