Edukacija „Kilnumo dvasia lietuvių diasporoje: L. ir F. Mockūnų pamokos“

2023-10-12

Maloniai kviečiame Lietuvos mokyklų 6–12 kl. moksleivius į edukaciją tema „Kilnumo dvasia lietuvių diasporoje: L. ir F. Mockūnų pamokos“.

Edukacija bei supažindinimas su Liūto ir Francoise Mockūnų atminčiai skirta ekspozicija vykdoma Vytauto Didžiojo universiteto atstovybėje, Žygimantų g. 5a, Vilniuje.

Edukacijos trukmė: 1,5 val.

 

Norinčius dalyvauti edukacijoje, maloniai kviečiame registruotis el. paštu ruta.puraite@vdu.lt.

Mecenatystė, filantropija, altruistinė neatlygintina veikla, noras duoti yra – vertybės, kurias siekiame formuoti jauno žmogaus sąmonėje. Lietuvių diasporos istorijoje tokių vertybių apraiškų apstu, tad kviečiame moksleivius tiek pagilinti žinias apie lietuvių diasporą, kurios dalimi buvo arba yra dažno iš mūsų šeimų nariai, tiek susipažinti su diasporos lietuvių požiūriu į paramą, neatlygintiną pagalbą kitiems, dalijimąsi turimais ištekliais.

Edukacijos dalyviai sužinos apie Liūtą ir Francoise Mockūnus, gyvenusius Čikagoje, JAV, 2005 grįžusius į Lietuvą; jų filantropinę veiklą Čikagoje ir Lietuvoje.

Liūtas Mockūnas – lietuvių literatūros kritikas, publicistas, mėnesinio žurnalo „Akiračiai“ redaktorius. „Santaros-Šviesos“ gretose dalyvavo programoje „Veidu į Lietuvą“, gabeno išeivijos knygas ir periodiką okupuotos Lietuvos šviesuomenei.

Francoise Marie Puzyna – Mockūnienė – vardinės L. ir F. Mockūnų stipendijos Vytauto Didžiojo universiteto studentams steigėja, mecenatė, Vytauto Didžiojo universiteto atstovybės Vilniuje įkūrimo iniciatorė.

Susiję įrašai:

Pokalbis su L. Mockūnu apie lietuvių išeiviją.