Kvietimas bendradarbiauti migracijos ir diasporos tyrimų srityse

2018-09-26

VDU Pasaulio lietuvių universitetas, veikiantis kaip platforma pasaulio lietuvių akademinei ir intelektualinei bendruomenei, kviečia pasaulio lietuvių mokslininkus, tyrėjus bei savo sričių profesionalus, bendradarbiauti lietuvių diasporai skirtose veiklose ir projektuose.

Tyrimų objektas ir tikslai

Pasaulio lietuvių universitetas, kurio misija yra burti pasaulio lietuvių akademinę bendruomenę bei ugdyti lietuvių diasporinę samonę, inicijuoja tuos lietuvių migracijos ir diasporos tyrimus, kurie yra nukreipti į šiuolaikinės migracijos procesus, diasporų ir pasaulio lietuvių bendruomenių pažinimą ir jų tarpusavio ryšio bei ryšio su Lietuvos visuomene stiprinimą.

Prioritetinės tyrimų ir veiklų sritys

PLU veiklų kontekste, pasaulio lietuvijos arba pasaulio lietuvių bendruomenės suvokimas  apima tiek naująsias, geriau pažįstamas, tiek lietuvių pasaulio periferijose gyvuojančias, labiau nutolusias lietuvių bendruomenes.

Siekiant stiprinti suvokimą, jog diaspora yra Lietuvos dalis, palaikome, inicijuojame ir sinergizuojame tyrimus bei projektus, kurie:

  • Kreipia dėmesį į nutolusias (Sibiro, Pietų Amerikos, Pietų Afrikos) lietuvių bendruomenes, tiria jų šiandieninius tapatumus bei istorinę raidą;
  • Skatina lietuvių, kaip diasporinės tautos tautos suvokimą;
  • Vykdo diasporos istorijos edukacijas;
  • Skiria dėmesį palyginamajai diasporos politikos analizei Vidurio ir Rytų Europos regione;
  • Vykdo veiklas skirtas lietuvių diasporinei vaizduotei ugdyti.
  • Tiria neekonomines lietuvių migracijos priežastis.

Siekiame įgalinti ne tik Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų ir tyrėjų iniciatyvas, bet ir partnerinių Lietuvos bei užsienio universitetų ir mokslo institucijų pastangas migracijos ir diasporos tyrimų srityje.

Kuriame pozityvią sinergiją, kurios rezultatai būtų naudingi Lietuvai, kaip diasporinei valstybei, pasaulio lietuvijai bei šios sinergijos kūrėjams – mokslininkams ir tyrėjams.

Norinčius bendradarbiauti kviečiame rašyti adresu: info@pasauliolietuviai.lt, taip pat kviečiame susipažinti su VDU vykdomais migracijos ir diasporos tyrimais.