Kas manomės esantys? Kuo norime būti?

2021-02-05

XVI-tojo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo antroji plenarinė sesija „Kas manome esantys? Kuo norime būti?“
Moderuoja: Doc. Darius KUOLYS, Vilniaus universitetas, Lietuva ir Rimas ČUPLINSKAS, Lietuva.
2019 m. lapkričio 15 d.

Plenarinėje sesijoje svarstoma: kokiomis patirtimis, kokia istorine savimone remiasi dabartinė lietuvių tapatybė. Su kokiais iššūkiais ji susiduria? Kokią mūsų tapatybę kuria, turėtų kurti mokykla ir viešoji erdvė? Koks vaidmuo šiuo atveju tenka mokslams ir menams? Ar yra lietuvio tapatybėje pamatinių, esminių dalykų, kuriuos suvokti ir saugoti būtų svarbu?

 

Doc. Darius KUOLYS
Įvadas (4 min.)
Doc. Darius KUOLYSĮvadas (4 min.)
{{svg_share_icon}}
Dr. Julija ŠUKYS
Sibiro tremtis, Lietuvos miškai: kraujas, karas, ir anūkės kelionė (16 min.)
Dr. Julija ŠUKYSSibiro tremtis, Lietuvos miškai: kraujas, karas, ir anūkės kelionė (16 min.)
{{svg_share_icon}}
Doc. Kęstutis GIRNIUS
Tautų trapumas (32 min.)
Doc. Kęstutis GIRNIUSTautų trapumas (32 min.)
{{svg_share_icon}}
Doc. Emilija SAKADOLSKIENĖ
Ką mokykla galėtų pasakoti mūsų vaikams? (7 min.)
Doc. Emilija SAKADOLSKIENĖKą mokykla galėtų pasakoti mūsų vaikams? (7 min.)
{{svg_share_icon}}
 

Projektą įgyvendino Vytauto Didžiojo universitetas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.
Projektą rėmė Lietuvių fondas.