Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo diskusijos tinklalaidės formatu

2020-07-07

VDU Pasaulio lietuvių universitetas (PLU) ir Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. pradeda įgyvendinti projektą skirtą XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo (MKS) rezultatų sklaidai.

Nors Simpoziumo pranešimų ir diskusijų vaizdo įrašai yra laisvai prienami PLU internetinės svetainės mediatekoje ir Youtube paskyroje, jų peržiūra reikalauja didelių laiko sąnaudų (16 valandų įrašų, kurių vidutinė trukmė – 1,5 val.).

Atsižvelgiant į tai, kad Simpoziumo pranešimų ir diskusijų, kaip ir daugelio intelektualinio pobūdžio renginių, formatas yra patrauklesnis klausymui, o ne žiūrėjimui, numatyta atrinktą pranešimų ir diskusijų medžiagą suskaidyti į trumpesnes laiko atkarpas ir jas pateikti patraukliu audio formatu, naudojant įvairias tinklalaidžių platformas.

Šiuo projektu siekiama XVI MKS rezultatus padaryti kuo lengviau ir paprasčiau pasiekiamus, sukuriant galimybę juos kuo plačiau panaudoti įvairiuose Lietuvos mokslo, kultūros, politikos ir tapatybių svarstymuose. Šiam tikslui pasirinktas tinklalaidės (podcast) formatas, kuris leis greitai ir lengvai surasti dominančius pranešimus, perklausyti nuo triukšmo ir renginio pauzių išvalytus garso įrašus ir, norint, juos atsisiųsti.

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas buvo atgaivintas po 8 metų pertraukos, jį rengiant buvo dedamos jungtinės Lietuvos ir diasporos lietuvių pastangos, įsitraukiant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Kultūros ministerijai, PLB, VDU ir Lietuvių fondui, tad sukauptą medžiagą siekiama tinkamai viešinti ir įveiklinti, taip parodant pagarbą tiek Simpoziumų 50 metų tradicijos, tiek XVI MKS organizatorių ir dalyvių atžvilgiu.

Projektą dalinai remia Lietuvių fondas.