Kas lems būsimą lietuvių tapatybę?

2021-02-18

XVI-tojo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo diskusijų erdvė „Kas lems būsimą lietuvių tapatybę – baimė ar dosnumas?; Kokią mūsų tapatybę kuria švietimas ir viešoji erdvė?“
Moderuoja: Doc. Darius KUOLYS, Vilniaus universitetas, Lietuva ir Rimas ČUPLINSKAS, Lietuva.
2019 m. lapkričio 15 d.

Diskusijose svarstoma: į kokį tapatybės modelį – uždaresnį ar atviresnį – turėtų orientuotis Lietuva ir lietuvija dabarties pasaulyje. Kokias kūrybos galimybes atveria, kokius iššūkius Lietuvai ir lietuvijai kelia vienas ir kitas tapatybės modelis? Taip pat kokią mūsų lietuvybę šiandien ugdo mokykla. Kokią, kokiais būdais ir priemonėmis turėtų ugdyti? Koks vaidmuo tenka, galėtų tekti žiniasklaidai ir viešajai erdvei?

 

Rimas ČuplinskasĮvadas (5 min.)
{{svg_share_icon}}
Dr. Julija ŠUKYSPasisakymas (5 min.)
{{svg_share_icon}}
Doc. Galina CHMEL-DUNAJPasisakymas (11 min.)
{{svg_share_icon}}
Henrikas ANTANAITISPasisakymas (10 min.)
{{svg_share_icon}}

 

Projektą įgyvendino Vytauto Didžiojo universitetas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.
Projektą rėmė Lietuvių fondas.